Амвон

ПРАЗНИКЪТ НА СВЕТИ НИКОЛАЙ

Автор: 
Митрополит Климент (Капалин)

В дните на Рождественския пост, когато Църквата Христова ни подготвя за среща с въплътилия Се Син Божи, когато призивно звучат богослужебните песнопения: „Христос се ражда – славете Го!”, се празнува паметта на свети Николай Чудотворец.

Източник: 
www.eparhia-kaluga.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 36-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Митрополит Константин (Горянов)

Скъпи братя и сестри! В този ден ни се предлага Евангелието от Лука, в което се разказва за изцелението на йерихонския слепец. Под въздействие на своята болест той не се ядосал на целия свят, на своите родственици, на своите родители както обикновено това става. Имайки физически недъг, духовно той си оставал зрящ. Той седял край портите на най-древния града в света Йерихон (Палестина) и просел милостиня. „И като чу да минава край него народ, попита: какво е това?” (Лк. 18:36).

Източник: 
www.eparhia.karelia.ru

НЕДЕЛЯ 26-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Протойерей Валерий Захаров

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Както и преди няколко седмици, Светата Църква отново ни предложи, братя и сестри, евангелският разказ за това как веднъж към нашия Господ и Спасител Иисус Христос пристъпил човек, който Му задал въпроса: „Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?” (Лк. 18:19).

Източник: 
www.nikolski.kz

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА

Автор: 
Свещеник Валерий Духанин

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи братя и сестри! Днес ние честваме паметта на света великомъченица Екатерина. Тя била млада християнка от Александрия, която се отличавала с удивителна красота, образованост, но се отказала от тези земни преимущества, за да последва Христос, и изповядала Спасителя пред лицето на най-жестоки мъчения и смърт.

Източник: 
www.nupds.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА ВЪВЕДЕНИЕ В ХРАМА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Автор: 
Архимандрит Теофилакт (Безукладников)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес светата Църква празнува Въведението  в храма на Пресвета Богородица, Входа в храма. И настоящият празник, братя и сестри, е много актуален за православните християни на нашето време, защото един от главните проблеми на съвременните кръстени вярващи хора се състои в това, че те не идват в Божия храм.

Източник: 
www.n-jerusalem.ru

ПРОПОВЕД ЗА БЕЗУМНИЯ БОГАТАШ

Автор: 
Протоиерей Валерий Захаров

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес, братя и сестри, на Божествената Литургия ние чухме притчата на Христа Спасителя за безумния богаташ. Този човек е наречен безумен, защото той не разбирал смисъла и значението на този живот, който Господ му дарувал.

Източник: 
www.happy-school.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 25-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Митрополит Теофан (Ашурков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! В днешната притча за милосърдния самарянин ни е даден отговор как трябва да живеем. Първата заповед е най-главната: „Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа”. Струва ни се, че би могло да бъде по-просто? Всички ние обичаме Бога, признаваме Го. Но нерядко нашето признание не съответства на заповедите. Какво още е казал Спасителят? „Възлюби ближния си като самия себе си”.

Източник: 
www.tatmitropolia.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СЪБОР НА АРХИСТРАТИГА МИХАИЛ И ОСТАНАЛИТЕ БЕЗПЛЪТНИ НЕБЕСНИ СИЛИ

Автор: 
Богдан Шевчук

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи братя и сестри, днес Църквата и ние тържествено почитаме празника Събор на Архистратига Михаил и останалите безплътни Небесни Сили. Този празник е непосредствено посветен на ангелите.

Източник: 
www.pdsem.mrezha.net

НЕДЕЛНА ПРОПОВЕД НА ТЕМА ЕВАНГЕЛКОТО ЧЕТИВО ЗА БОГАТАША И ЛАЗАР

Автор: 
Протойерей Виталий Ткачев

Братя и сестри, днес по време на четенето на неделното Евангелие ние чухме притчата за богаташа и Лазар. Господ ни показва двама човеци – един безименен богаташ, който не е упоменат в Писанието по име и вторият – бедният Лазар, който лежи покрит със струпеи пред вратата.

Източник: 
www.kuvekinohram.ru

ПРОПОВЕД ЗА АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА*

Автор: 
Протойерей Александър Дубинин

Какво е смъртта? В църковното разбиране смъртта – това е раздяла. Ние знаем, че когато човек умира, неговата душа оставя тялото. Но в Църквата говорят и за разлъка на душата с Бога – това също е смърт, смъртта на душата. За монасите казват - "умрял за света", което означава „разделил се със света”.

Източник: 
www.mmom.ru