Християнин в света

Главното в духовния живот е вярата в Божия промисъл

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Прочетох тези думи на забележителния духовен старец архим. Йоан Крестянкин в една негова беседа и те много ме впечатлиха. Вероятно съм ги чел или чувал много пъти под една или друга форма, но ето, едва сега те ме накараха да се замисля над тях. Да се замисля за

ТЯ, ТОЙ И СПАСИТЕЛЯТ

Автор: 
Десислава Шаркова

Тя много хареса усмивката му. Имаше нещо в това момче… На пръв поглед – обикновено симпатично момче, но погледа на огнените му очи събуждаше в душата й ято пеперуди, които запърхваха с криле всеки път, когато уж случайно погледите им се срещнеха.

Тук и сега

Автор: 
Свещ. Ясен Шинев

„Ние никога не живеем.Ние само си мислим, че живеем. Или сме в миналото, или в бъдещето, но никога сега, в настоящето!”

(Блез Паскал „Мисли”)

Изповед. Голготата на любовта

Автор: 
Десислава Шаркова

„Не съм искал Той да ме създава! Защо не ме е попитал преди да го стори? Просто нямаше да ме има и това е – няма мъки, няма грехове, няма болести… А сега – има ме, не по моята воля, а по Неговата и какво, като ми е дарена свобода, щом прескъпо плащам за нея, ако изборът ми не съвпадне с Неговия?...“

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

КАТО ЖИВИ КАМЪНИ - Сборник с интервюта

Сборникът включва 60 интервюта на Александра Карамихалева с наши и чуждестранни духовници и християни, сред които: Негово Светейшество Българският патриарх Неофит, блаженопочившите Доростолски митрополит Иларион и Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, митрополитите Видински Дометиан, Сливенски Йоаникий, на СА

Лицемерието - болестта на съвременния християнин

Автор: 
Свещ. Ясен Шинев

„...думата Ви да бъде: да, да и не, не, за да не паднете под осъждане.” /Иак 5:12 /

Живеем в трудни времена. Динамиката на дните, непрекъснатите предизвикателства и неразбирането на хората около нас ни поставят в сложна обстановка, наслагват чувството, че сме в обръч, който непрекъснато се затяга и ни пречи да дишаме духовно.

„Отвъд всяка безнадеждност трябва да има вяра” - интервю с отец Добромир Димитров

Автор: 
Дарина Григорова, 29 януари 2014

В ерата на съвременните технологии, когато представите за пространство и време придобиват други измерения, хората стават все по-отчуждени. Благодарение на комуникациите, разстоянията вече не са пречка, но въпреки това все повече хора потъват в самотата си. Вече не познаваме съседите си, а срещите с близки и приятели са изместени от безкрайни разговори по мобилния телефон или в интернет.

Източник: 
БНР Радио България

ПАТРИАРХ НЕОФИТ: Дълг и отговорност на всички християни е да бъдат „солта на земята”

- Ваше Светейшество, позволeте от името на Международния обществен

Източник: 
«К единству», бр. 6/2013г.