Християнин в света

ОЩЕ МАЛКО ДУМИ ЗА ДУМИТЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

"Говори, ако у теб има нещо, което да превъзхожда мълчанието". Св. Григорий Богослов

НАСТАВНИЦИ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Свещеник Дмитрий Шишкин

Апостол Павел казва: „Помнете вашите наставници” (Евр.13:7). Обикновено ние наричаме наставници хората, които са оказали положително влияние върху нашия живот. Като правило това са хора, които добре познаваме… Но не винаги се случва така. Аз с благодарност си спомням хора, които съм познавал съвсем бегло, но ги смятам за мои истински наставници в основното „деяние” на християнина – смирението.

ЗА МАРТЕНИЦИТЕ И ВЯРАТА

Автор: 
Десислава ШАРКОВА

„Честита Баба Марта!“ От ранни зори на първи март, с този бяло-червен български поздрав телевизионни и радио водещи, електронни медии, колеги и приятели, близки и роднини ни желаят здраве, щастие и късмет.

Моят приятел врагът

Автор: 
Александра Карамихалева

Да обичаш врага си - това е трудно и непонятно изискване за хората от този свят. Нелогично е да обичаш този, който те мрази, да правиш добро на онзи, който ти вреди, да се молиш за онзи, който те кълне, да благославяш който злослови срещу тебе... Безумно е. Нелогично.

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ - НОВА НРАВСТВЕНА ЦЕННОСТ

Автор: 
Прот. Йоан Карамихалев

Хрис­ти­ян­с­ка­та лю­бов е осо­бе­но чув­с­т­во, приб­ли­жа­ва­що чо­ве­ка към Бо­га, Кой­то Сам е Лю­бов /1 Иоан 4:8/. В сфе­ра­та на зем­ни­те чув­с­т­ва­ния ня­ма по-вис­ше чув­с­т­во от май­чин­с­ка­та лю­бов, го­то­ва за са­мо­жер­т­ва. И ця­ла­та ис­то­рия на от­но­ше­ни­я­та на Бо­га към чо­ве­ка е неп­ре­къс­на­та ис­то­рия за са­мо­по­жер­т­ва­не­то на Не­бес­на­та лю­бов.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика", С., 2010 г.

ХРИСТИЯНСКОТО СМИРЕНИЕ

Автор: 
Димитър Коруджиев

Някога Христос прие образ на обикновен човек, на скитник. Нямаше къде да подслони главата си. Понякога хората го преследваха с камъни. Трябваше да понесе безброй обиди, а накрая униженията и мъките на кръстната смърт. Той посрещна всичко, без да се оплаква. И отправи следните думи към Небесния Си Отец: „Прос­ти им, те не знаят какво правят". Целият Му живот и самата Му поява в човешки образ е израз на ненадминато смирение.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

Иконата - прозорец към Царството Божие

Автор: 
Александра Карамихалева

Виждала съм много пъти тези икони - двата ангела, разположени от двете страни на вратата на църквата на Софийската духовна семинария, които приканват вярващите да влязат от притвора в централната част на храма; голямата икона на св. Йоан Рилски, която посреща влизащите в ректората на Семинарията при разделянето на стълбището в две посоки; главата на св. крал Стефан Милутин в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя” и иконата на храмовата светица в същата църква...

ХРИСТИЯНСКАТА САМОЖЕРТВА

Автор: 
Димитър Коруджиев

Християнската логика е различна от светската. И не бива да се отхвърля, преди да се опитаме да я разберем. Тя е логика на сърцето. То ни казва дали живеем духовно или не живеем. Възможно е дните ни да са изпълнени с бурни събития и отведнъж да установим, че сме мъртви. Възможно е да отидем в много богат дом и в някакъв миг да ни прониже режеща болка - хората в него са мъртви. Макар да се смеят, да са доволни от себе си. Така че въпросът е съдбовен.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

ТЪРПЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Автор: 
Димитър Коруджиев

Смирението на християнина и неговото търпение са близки качества. Но търпението като особен израз на християнската мъдрост заслужава отделно внимание.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

КАК ДА ПРОСТИМ

Автор: 
Димитър Коруджиев

В урока „Да не отвръщаме на злото със зло" се говори за прекъсването на враждата, която би могла да се превърне в безкрайна взаимна вендета. Историята познава случаи, когато потомците на хора, преследвани, да речем, в средновековието, си отмъщават няколко века по-късно. На тази основа се разиграха пред очите ни много етнически сблъсъци, особено в бивша Югославия.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН