Християнин в света

Беседи със собственото сърце - 2

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Най-великите умове на човечеството беседват обикновено с нас като равни с равни, докато свещените писатели на Библията стоят винаги на недостижима висота, бивайки отделени от нас с такова разстояние, което никога не може да премине естественият човешки разум.

+++

Източник: 
Из „Беседы с собственным сердцем”

ТРОХИТЕ ОТ ПЕЙЗАЖА – интервю с отец Йоан Карамихалев, свещеник в храм “Света София – Премъдрост Божия”

Автор: 
Пепа Витанова

В края на миналата година една малка книжка прикова вниманието на любителите на поезията. Нейният автор – отец Йоан Карамихалев я е подписал със светското си име Янчо Михайлов. „Трохите от пейзажа” е втората му стихосбирка, за която шеговито казва, че е продукт на кризата, довела до превключване от 5-та на по-хармонираща на човешките възможности скорост.

Източник: 
"Стандарт - За хората"

ЗА ТРОЯНСКИТЕ КОНЕ И ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ

Автор: 
Десислава Шаркова

И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия!”

ДОМАШНИТЕ ИДОЛИ

Автор: 
Свещеник Александър Дубинин

Съвременният свят на всяка крачка подтиква детето към грях. То едва е успяло да излезе от състоянието на ранно младенчество и от всички страни започват да го дебнат душевредни впечатления.

КАКВО ЧУДО Е ДА СИ ЧОВЕК

Автор: 
Преподобни Иустин Попович

Какво чудо е да си човек, и то двояко чудо: да бъдеш човек в такава огромна и загадъчна вселена. Вие не чувствате ли това? Не го ли виждате? Представете си, че до този момент не сте съществували и сега в тази ваша младежка възраст, с това ваше съзнание, с тези ваши усещания, с тези сетива, изведнъж някой ви изведе от небитието в битие и ви спусне в тая зала. Как бихте се почувствали? Погледнете, навсякъде около вас е светлина. Какво бихте помислили за нея?

Източник: 
"Православието като философия на живота"

ГРЕХЪТ СТАНА МОДА

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

- Отче, на някого сте казали, че ще има война. Така чухме, вярно ли е?

Източник: 
"С болка и любов за съвременния човек"

ЖИТЕЙСКОТО МОРЕ

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

Прeд погледа ми е величествено море. На север то в повечето случаи е мрачно и бурно; но от време на време е и прекрасно. Обширно море! Дълбоко море! Ти привличаш към себе си и погледите, и мислите. Несъзнателно гледам цели часове към морето. В тази гледка няма разнообразие; но пог­ледът и мислите не могат да се откъснат от него: сякаш пла­ват по просторното море, сякаш се потапят в него, сякаш по­тъват в него.

Източник: 
Аскетически опити

МАШИНА ЗА ПОТИРИ, МАШИНА ЗА КУРШУМИ

Автор: 
Александра Карамихалева

Вой­ни, раз­ру­ше­ния, ка­так­лиз­ми, раз­би­ти чо­веш­ки съд­би, на­си­лие, смърт... Си­но­ве уби­ли ба­щи­те си, ба­щи на­сил­ни­ци на дъ­ще­ри­те си, де­ца из­би­ва­щи връс­т­ни­ци­те си... Но­ви­ни­те по те­ле­ви­зи­я­та зас­ти­гат слу­ха, заг­ла­ви­я­та от вес­т­ни­ци­те над­ни­чат през ра­мо­то на път­ни­ка до нас, в ки­но­то, уж тър­сим раз­в­ле­че­ние, а пак на­си­лие и зло­чес­тие... Зло­то е тол­ко­ва шум­но и по­каз­но!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

МОМИЧЕТАТА СИ ВОДЯТ ДНЕВНИЦИ

Автор: 
Мария Городова

Момичетата от всички епохи са си водели дневници... Анна, Маша, Рута, Таня, Дена...Защо пишат? Защото дневниците изведнъж се превръщат в „единствения и най-добър приятел, пазител на душевните тайни” – обяснява Рута. А Анна пише „...аз на теб всичко мога да доверя, както на никой друг до този момент не съм доверявала.

Източник: 
www.pravmir.ru

ЗА КАКВО ЖАДУВАТ НАШИТЕ МЪРТВИ

Автор: 
Александра Карамихалева

Отмина и тази Задушница. С трескавите подготовки за почитането на починалите ни близки: пазаруване, готвене, организиране на роднините... А дали в залисията не забравихме най-важното: да повикаме свещеник, да отправим молитва към Бога за упокой на душите на починалите, да раздадем милостиня за “Бог да прости.” Устройваме си богати гощавки, които не принасят никаква полза на починалите и за да ни укажат това, те ни се явяват насън и ни укоряват, че сме ги оставили гладни и жадни.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"