Християнин в света

ТЯ, ТОЙ И СПАСИТЕЛЯТ

Автор: 
Десислава Шаркова

Тя много хареса усмивката му. Имаше нещо в това момче… На пръв поглед – обикновено симпатично момче, но погледа на огнените му очи събуждаше в душата й ято пеперуди, които запърхваха с криле всеки път, когато уж случайно погледите им се срещнеха.

Тук и сега

Автор: 
Свещ. Ясен Шинев

„Ние никога не живеем.Ние само си мислим, че живеем. Или сме в миналото, или в бъдещето, но никога сега, в настоящето!”

(Блез Паскал „Мисли”)

Изповед. Голготата на любовта

Автор: 
Десислава Шаркова

„Не съм искал Той да ме създава! Защо не ме е попитал преди да го стори? Просто нямаше да ме има и това е – няма мъки, няма грехове, няма болести… А сега – има ме, не по моята воля, а по Неговата и какво, като ми е дарена свобода, щом прескъпо плащам за нея, ако изборът ми не съвпадне с Неговия?...“

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

КАТО ЖИВИ КАМЪНИ - Сборник с интервюта

Сборникът включва 60 интервюта на Александра Карамихалева с наши и чуждестранни духовници и християни, сред които: Негово Светейшество Българският патриарх Неофит, блаженопочившите Доростолски митрополит Иларион и Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, митрополитите Видински Дометиан, Сливенски Йоаникий, на СА

Лицемерието - болестта на съвременния християнин

Автор: 
Свещ. Ясен Шинев

„...думата Ви да бъде: да, да и не, не, за да не паднете под осъждане.” /Иак 5:12 /

Живеем в трудни времена. Динамиката на дните, непрекъснатите предизвикателства и неразбирането на хората около нас ни поставят в сложна обстановка, наслагват чувството, че сме в обръч, който непрекъснато се затяга и ни пречи да дишаме духовно.

„Отвъд всяка безнадеждност трябва да има вяра” - интервю с отец Добромир Димитров

Автор: 
Дарина Григорова, 29 януари 2014

В ерата на съвременните технологии, когато представите за пространство и време придобиват други измерения, хората стават все по-отчуждени. Благодарение на комуникациите, разстоянията вече не са пречка, но въпреки това все повече хора потъват в самотата си. Вече не познаваме съседите си, а срещите с близки и приятели са изместени от безкрайни разговори по мобилния телефон или в интернет.

Източник: 
БНР Радио България

ПАТРИАРХ НЕОФИТ: Дълг и отговорност на всички християни е да бъдат „солта на земята”

- Ваше Светейшество, позволeте от името на Международния обществен

Източник: 
«К единству», бр. 6/2013г.

Болестите на нашето време

Автор: 
Константин П. Победоносцев (1827-1907)

Ние сме осъдили миналото си, осъдили сме го затова, защото не разпознаваме в него онези принципи, които за нас съставляват нашето мерило за истина и благополучие.