Медицина и християнска нравственост

Църквата и борбата ѝ с епидемиите през вековете

Автор: 
Подготвили: иконом Емил Паралингов и Йоан Васил

Св. Дионисий Александрийски се грижи за заразените по време на епидемия

Св. Богородица на помощ срещу алкохолизма и наркоманията

Автор: 
Александра Карамихалева

Живеем във време, когато, според думите на един западен богослов, огромната машина на човечеството произвежда все повече плът и все по-малко дух. Днес нашите деца растат в атмосфера на бездуховност, обградени отвсякъде с отстъпление от Христос, далече от светата ни Църква.

Книгата „Йога – път към мрака“ развенчава мита за йога като полезни физически упражнения

Автор: 
Албена Алексиева

В началото на 2016 година на книжния пазар излиза една нова и полезна за православните християни книга. „Йога - път към мрака" изследва задълбочено трудния за изясняване въпрос - че йога е религия.

Автор на книгата е преподавателят в Софийската духовна семинария Дарин Алексиев, а богословската редакция е на Сливенския митрополит Йоаникий.

КРИЗА НА СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

"Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото.” (1Кор. 13:11)

ХОМОСЕКСУАЛИЗМЪТ НЕ Е ГЕНЕТИЧНО ОБУСЛОВЕН

Автор: 
Татяна ШИШОВА*

Има неща, за които е по-добре да не знаем и да не мислим. Но само докато те не се превърнат в реална заплаха. Например, не е задължително в мирно време хората да могат по звука да разпознават летящите бомбардировачи, нито пък да знаят как се гасят запалителни бомби. А по време на война тези знания могат да бъдат животоспасяващи. В информационната война нещата са много сходни.

Невидимото убийство

Автор: 
Александра Карамихалева

В днешно време да се говори за брака като за свещен съюз между един мъж и една жена, се счита за акт на дискриминация по отношение на т. нар. сексуални малцинства; да се говори за прелюбодейството и блудството като за тежки грехове, се счита за ретроградност, а всяко изказване против абортите се тълкува като посегателство върху свободата и правото на жената на избор.

Източник: 
книгата "През очите на вяратa"

Сърцето като орган на висшето познание

Автор: 
Св. Лука Войно-Ясенецкий *

Съвременният цивилизован човек чрез работа над себе си се приучва да прикрива мускулните си рефлексии и само промените в сърдечната дейност все още могат да ни разкрият неговите преживявания. Така сърцето си остава за нас орган на чувствата, който фино указва нашето субективно състояние и винаги го изобличава.

За духовната основа на наркоманията

Автор: 
Игумен Анатолий (Берестов)

Употребата на наркотици е окултна мистична практика, част от окултната антихристиянска култура, облекчаваща контакта на човека с падналите духове.

Като такава, тя е изиграла съществена роля в установяването и развитието на множество традиционни езически и някои световни религиозни култури.

Евтаназията като изход

Автор: 
Александра Карамихалева

Със закон в нашата страна беше забранено клонирането. Слава Богу! Сега отново на дневен ред е евтаназията. Тепърва предстои в Европейския съюз да се разработи някаква обща позиция по този въпрос, но дебатите отдавна вече започнаха. В отделни страни в света безболезненото умъртвяване вече е узаконено и се извършва официално. У нас в парламента преди броени дни депутатът-социалист и бивш конституционен съдия проф.

Евтаназията като изгода

Автор: 
Александра Карамихалева

В съв­ре­мен­ния от­ре­къл се от Хрис­та свят властва мирог­лед, чи­й­то прин­ци­пи и нор­ми пра­вят иде­я­та за ев­та­на­зи­я­та не са­мо до­пус­ти­ма, а и при­мам­ли­ва за мно­зи­на. Ще спо­ме­нем са­мо най-важ­ни­те от тях: чо­ве­кът е гос­по­дар на се­бе си и жи­во­та си, на тя­ло­то и ду­ша­та си; чо­век сам тво­ри сво­я­та съд­ба и до­ри здра­ве­то си; чо­ве­кът е съз­да­ден за щас­тие и нас­ла­да; не­го­ви­те же­ла­ния са за­кон.