Християнското семейство

"Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада..." (1 Кор. 13:4-8)

СТАРОСТТА - ПРЕДВЕРИЕ КЪМ ЖИВОТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Какво е старостта? Тежка и продължителна зима, за която отрано трябва да се подготвим, или дългоочаквана пролет, прелюдия към същинския живот на пребогатото слънчево лято, когато никой не оскъдява, каквото е животът в Бога?

ДЕТСКИТЕ ИЗКУШЕНИЯ. Беседи с дъщеря ми

Автор: 
Алла ДОБРОСОЦКИХ

Ситуацията в семейството на Галина Владимировна е много сложна. Старата й майка е тежко душевно болна. Лекарите го наричат шизофрения, но православните смятат, че болестта е от бесовско обсебване. Успокоителните и специалните лекарства не помагат особено. Подозрителността, внезапната безпричинна агресия, неудържимото самохвалство, безкрайните лъжи на старата жена тормозеха цялото семейство, но най-тежко беше за 11 годишната Оля. Какво да прави?

Източник: 
"Православная газета для простых людей“ № 6(96) от 2012г.

Духовната криза на ценностите и религиозно-нравственото възпитание на подрастващите

Автор: 
Доц. Костадин НУШЕВ, Богословски факултет, СУ

Духовната криза на нравствените ценности и кризата на обществения морал, в която се намира в днешно време съвременното българско общество, поставят много сериозни етични въпроси и педагогически предизвикателства, от които един от най-важните е свързан с религиозно-нравственото възпитание на подрастващите и духовното им формиране като съзнателни, свободни и отговорни личности.

ЗА „НОРМАЛНИЯ” ЧОВЕК И „НОРМАЛНОТО” СЕМЕЙСТВО - интервю с проф. протойерей Андрей Лоргус

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

Протойерей Андрей Лоргус е един от най-изявените антрополози и християнски психолози на нашето време. Роден на 25 март 1956 година. През 1982 г. се дипломира във Факултета по психология на Московския държавен университет. Завършва Московската духовна семинария през 1992 г. През 1996 г. постъпва като преподавател по Православна антропология в руския Православен университет „Св. Йоан Богослов”. От 2003 г.

Църквата и училището

Автор: 
Ставрофорен протойерей д-р Радован Бигович

Съвременното образование отдавна е станало интелектуалистично и по-малко или повече е сведено до затворено натрупване на факти. Училището вече почти не е възпитателна институция и скоро няма да може дори да се говори за религиозно, нравствено, естетическо, та дори и за физическо възпитание.

Източник: 
"Църква и общество", ИК "Омофор”

До къде води липсата на християнско възпитание

Автор: 
Преподобни Симеон Нови Богослов (Х-ХІ век)

За това, че никой, преди самият той да бъде роден и просветен от духовен отец, не трябва да ръководи или учи другите

Педофилията - скрита ориентация на хомосексуализма

Автор: 
Петру МОЛОДЕЦ

„Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките” (Лука. 17:1-2).

Източник: 
„Православно семейство”(„Familia Ortodoxă”)

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Автор: 
Ик. Павел Гърбов

Старостта е период от човешкия живот, който също има свои особености, налагащи вникване в тях и разбиране, за да се избягват ненужни напрежения в семейството. Струва ми се, че тази част от темата за семейния живот често се пропуска или не є се отделя подобаващо внимание ­ обикновено акцентът пада върху отношенията между съпрузите и възпитанието на децата.

ЛЮБОВТА Е РИСК

Автор: 
Александра Карамихалева

Интервю със свещеник Александър Джаковац, главен редактор на новинарската емисия „Православие” на официалното радио на Сръбската православна църква „Слово любве”.

- Отец Александър, как мислите, защо толкова много хора търсят любов, а толкова малко я намират?

ПРИМЕРЪТ НА РОДИТЕЛИТЕ

Автор: 
Свещеник Александър ДУБИНИН

Да пос­­­та­­вят де­­те­­то си на твър­­­да­­та поч­­­ва на хрис­­­ти­­ян­­с­­­ки­­те за­­по­­ве­­ди, мо­­гат са­­мо те­­зи ро­­ди­­те­­ли, ко­­и­­то са­­ми се ста­­ра­­ят да жи­­ве­­ят по те­­зи за­­по­­ве­­ди.

Източник: 
Из “Детето в света на телевизията и компютрите”