Църковните празници

НЕПОДВИЖНИ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

1 Сеп­тем­в­ри, Но­ва го­ди­на  или „на­ча­ло­то на ин­дик­та“.

Източник: 
Нашата вяра