Бележити личности

Предколедно за радостта в Господа с проф. Георги Каприев в предаването "Срещи" на БНР Радио Пловдив

Автор: 
Людмила Сугарева, 13 декември 2014

Какво става с радостта в Господа? С онова спокойно, смирено, радостно и свободно стоене пред Бога? Защо днес се търси святост, която дава много, но не изисква нищо?
И още много въпроси 12 дни пред Рождество Христово в разговор с проф. Георги Каприев в "Срещи"-те на 13 декември от 9.00 часа.

Източник: 
БНР Радио Пловдив

РАЗМИСЛИ ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАТРИАРХ МАКСИМ

Автор: 
Гл. ас. Андриан АЛЕКСАНДРОВ

Има патриарси, за които историята мълчи. Било то, защото са светителствали твърде кратко време или пък, защото времето е било твърде обикновено. За патриарх Максим обаче историята няма да мълчи. От една страна, той за дълго, незапомнено дълго време в историята на патриаршеския институт, цели 41 години, стои начело на Българската православна църква. Освен това патриархът е почти столетник – доживява до 98-годишна възраст.

Със светиите упокой, Христе, Твоя раб Максим, патриарх Български

Автор: 
Велички епископ Сионий

„Аз съм добрият пастир: добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овцете не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овцете и бяга” (Йоан. 10:11-12).

Кога трябва да празнуваме деня на будителите

Автор: 
Ст. н.с. д-р Христо Темелски

Пър­во­то не­о­фи­ци­ал­но чес­т­ва­не на праз­ни­ка би­ло осъ­щес­т­ве­но през 1909 г. в Плов­див. По-къс­но, след зло­по­луч­ния край на Пър­ва­та све­тов­на вой­на и по­не­се­на­та Вто­ра на­ци­о­нал­на ка­тас­т­ро­фа, нас­тъ­пил на­ци­о­на­лен пог­ром, ду­шев­на раз­ру­ха и все­на­род­на пок­ру­са. За бъл­гар­с­ко­то об­щес­т­во рух­на­ли въз­рож­ден­с­ки­те иде­а­ли и на­ли­це би­ла ре­ал­на зап­ла­ха от раз­па­да­не на на­ци­о­нал­на­та ни цен­нос­т­на сис­те­ма.

Протойерей Александър Лашков: България може да бъде чудно хубава градина

Автор: 
Георги Нейков, 19 април 2014

Трябва да се трудим непрекъснато и бъдем добри към другите, пожелава свещеникът в столичния храм "Света Троица"

Днес ви срещаме с един столичен свещеник.

Източник: 
БНР Радио София

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

АРХИМАНДРИТ МАКСИМ РАЙКОВИЧ (1801 – 1874) (АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА ОЩЕ НЕ Е РОДЕН, КОГАТО ДРЯНОВЧАНИНЪТ – ДУХОВНИК СЕЕ СЕМЕНАТА НА РОДОЛЮБИЕТО)

Автор: 
Проф. Пенчо Далев

Първо отделение започнах през 1943 г. в старата сграда на училище „Максим Райкович”. Тогава средното образование беше на три степени: от първо до четвърто отделение, след това от първи до трети прогимназиален клас и накрая от четвърти до осми гимназиален клас. По време на ученичеството ми станаха реформи в учебното дело и направо от трети прогимназиален клас преминах в осми гимназиален, като завърших учението в единадесети клас. Защо моето училище се казваше „Максим Райкович”?

РЕЛИГИОЗНО-ЕТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕКЗАРХ СТЕФАН I - 135 години от неговото рождение

Автор: 
Свещеник Георги Гугов

Екзарх Стефан е сред най-заслужилите и достойни духовни водачи на Българската православна църква и една от най-влиятелните личности на България през XX век. Той е роден на 7 септември 1878 г. в родопското село Широка лъка със светското име Стоян Попгеоргиев Шоков. През 1896 г. завършва средното Самоковско Богословско училище, а през 1900 г. постъпва в Киевската духовна академия. Висшето си образование Стоян Шоков завършва през 1904 г.

Живот, отдаден на вярата, Църквата и българщината

Автор: 
Доц. д-р Ивона КАРАЧОРОВА

Трудно ми е да говоря за вуйчо си, Доростолския митрополит Иларион, в минало време. Все още съм горестна и объркана от загубата на един много скъп човек, без когото трудно намирам опорите и посоките. И докато преживявам всичко това, дойде 100-годишнината от рождението му. Искрено казано, бях убедена (и не само аз),  че ще празнуваме този юбилей заедно, а вече се навършиха три години, откакто ни напусна. Много хора си спомниха за този юбилей.