Бележити личности

Св. цар Петър Български

Цар Петър е един от малкото ни средновековни владетели, удостоени с ореола на светостта. Той е внук на св. княз Борис-Михаил и син на цар Симеон І от брака му с дъщерята на великия болярин Георги Сурсувул. Изворите го описват като пълна противоположност на баща му – 43-годишното му царуване е белязано от дълбока социална криза, постоянни разорителни нашествия на русите и разпространение на богомилската ерес.

Рада Казалийска: учителка, поетеса, монахиня

Автор: 
Мария Антонова

Името на първата българска поетеса-монахиня и учителка в Средните Родопи, е почти непознато. За нея е писано главно в регионалния печат в Смолянско. Родена е на 8 юли 1821 г. в с. Райково (дн. квартал на Смолян). За първи път новобългарското училище се открива през 1842 г., а учителка става Рада Казалийска. Тя е седмото, най-малкото дете в семейството на Вълчо Казалията и Кина Парапитска. Баща й се занимава с търговия на шаяци и гайтани.

Векът на отец Любомир Ленков

Автор: 
Александра Карамихалева

Отец Любомир Ленков от драгоманското село Раяновци е на 99 години. Роден е в същото село на 5. ХII. 1905 г. След завършването на 3-годишния курс на свещеническото училище в Бачково е ръкоположен за свещеник и от 1929 до 2001 г. в продължение на 72 благословени години служи като свещеник.

Източник: 
"Църковен вестник" бр.13/2004

Интронизацията на Светейшия патриарх Максим

Автор: 
Александра Карамихалева

Преди 40 години, на 25 юни 1971 г., съгласно действащия Устав на БПЦ, Св. Синод в пълен състав избира трима митрополити, достойни за патриаршеския престол. Това са: Ловчанския митрополит Максим, Врачанския митрополит Паисий и Доростоло-Червенския митрополит Софроний. След като цялата предварителна каноническа процедура по организирането на патриаршески избирателен събор е проведена, той е свикан на 4 юли 1971 година.

„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели" - слово за Екзарх Йосиф І

Автор: 
Проватски Епископ ИГНАТИЙ

На 20 юни се навършиха 96 години (1915 г.) от кончината на Екзарх Йосиф. Роден в Калофер на 5 май 1840 г. със светското име Лазар Йовчев, той остава рано сирак и е отгледан от по-голямата си сестра. Учи първо в родния си град, а впоследствие във Френския католически лицей в Цариград и в Парижкия университет (знаменитата „Сорбона"), където от 1864 до 1867 г. следва във философско-литературния факултет, а от 1867 до 1870 - в юридическия.

Протодякон Стефан Марков - живот без остатък посветен на Бога

Автор: 
Александра Карамихалева

С подобаваща тържественост на 31 март по решение на Светия Синод на БПЦ протодякон Стефан Марков бе отличен за особени заслуги към Църквата с ордена на БПЦ „Св. Климент Охридски” - ІІ степен.

Спомен за възрожденския духовник Аверкий Петрович

Автор: 
Петър БАЗАЙТОВ

Авер­кий Пет­ро­вич Бъ­зай­тов е ро­ден в град Со­пот меж­ду 1820 и 1825 го­ди­на. Кръ­щел­но­то му име ве­ро­ят­но е Ан­гел, про­ме­не­но при за­мо­наш­ва­не­то. Ба­щи­но­то му име със си­гур­ност е Пен­чев, про­ме­не­но в Сър­бия на Пет­ро­вич. За не­го най-ра­но съ­об­ща­ва Пет­ко Сла­вей­ков, че през 1842 г.

СТАРАТА ГОДИНА

Автор: 
Видинский митрополит Неофит (1868 – 1971)

„Оставете първия живот, вехтия човек, който тлее в пороците. Подновете духом ума си. Облечете се в новия човек, създаден по Бога в правда и в преподобие на истината”.