Есеистика

ВЯРА? ЗАЩО?

Автор: 
Десислава ШАРКОВА

„Вярата е зрението на душата. Както с очите си виждаме физическия свят, тъй с вярата живо си представяме истините и събитията от духовния свят – например истината, че Бог е творец на вселената или събития, като възкресението на Иисус Христос от мъртвите... Това, което разумът не може да разбере, схваща го душата чрез вярата. Вярата не отхвърля знанието, а го допълва.”

ОЩЕ МАЛКО ДУМИ ЗА ДУМИТЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

"Говори, ако у теб има нещо, което да превъзхожда мълчанието". Св. Григорий Богослов

Моят приятел врагът

Автор: 
Александра Карамихалева

Да обичаш врага си - това е трудно и непонятно изискване за хората от този свят. Нелогично е да обичаш този, който те мрази, да правиш добро на онзи, който ти вреди, да се молиш за онзи, който те кълне, да благославяш който злослови срещу тебе... Безумно е. Нелогично.

За св. Богородица - споделено

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Трудно ще се намери дете, помолено да каже няколко думи за своята майка, което да не може да отвори сърцето си, за да потече оттам извор от слова на любов, благодарност и признание. Същото би трябвало да се отнася и за нас православните християни спрямо Св. Богородица. Като осиновени на Голгота, при Кръста Христов, от Божията майка /вж. Йоан 19:26/, нима ще се намери между нас някой който да не може да намери в сърцето си благодарни слова към Владичицата на света!?

РАЗМИСЛИ ЗА КУЧЕТО, ЧОВЕКА И ГОСПОДАРЯ

Автор: 
Десислава Шаркова

Кучето. Най-популярният домашен любимец. Сигурно заради предаността си към господаря и радостта си да му служи всеотдайно... Съвсем по кучешки – преданост и служба.

ОТ ОСТРОВА - моето отворено писмо

Автор: 
Милеслава Богданова

Здравей приятелю, 

НОВА ГОДИНА

Автор: 
свещ. Ангел Ангелов

През тези дни все по-често в съзнанието ни се пробужда един рефрен, една песен, която звучи така: „Нова годино, нова годино, добре си дошла”, което ясно подсеща, че тази година живее последните свои дни, за да отстъпи във времето на новата, на другата година.

МОЯТА МЕЧТА В БЪЛГАРИЯ

Автор: 
Милеслава Богданова

Искам в обич и слънце да е цяла обляна. Вярвам, че може, и затуй ще остана…

СЛОВОТО

Автор: 
Яна Радилова

Убедена съм, че в дълбоките кътчета на душата на всеки човек живее Словото. То е като малко зрънце, посято от Бог с много обич, нежност, търпение. Това красиво семенце трепти и се развива в рохкавата почва на детската душа и жадно поема майчиния говор като глътка въздух, пие от извора на родната реч свещена вода и попива всяка непозната дума като светъл слънчев лъч.

ПЪТЯТ КЪМ МЕЧТИТЕ

Автор: 
Мария Николова

Винаги съм обичала пътешествията. Особено онези, които ме отвеждат до вълшебни, непознати места.