Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Молитва за наш близък, който се е отклонил от спасителния път

Автор: 
архимандрит Йоан Крестиянкин

Боже! Ти знаеш всичко и любовта Ти е съвършена! Вземи в Своята ръка живота на моя страдащ близък (името) и направи това, което аз жадувам да направя, но не мога. Амин.

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за любовта

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Старецът Амфилохий съветвал: “Възлюби Единия, за да те обикнат всички. Ще те обичат не само хората, но и безсловесните животни, защото, когато се проявява Божествената благодат наелектризира и привлича към себе си онова, което се намира пред нея. Ще бъдеш не само обичан, но и почитан, защото в тебе ще се изобрази непорочният девствен лик на Онзи, Когото ти ще възлюбиш и на Когото ще служиш.”

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - грехът, покаянието, изповедта

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. За пагубните последици на греха старецът Иоил от гр. Калама казвал следното: “Грехът помрачава ума. В тази тъмнина се намира оня, който е сластолюбив, завистлив, користолюбив, егоистичен и уверен в това, че може да познае цялата премъдрост и да изучи всички езици на света, имайки голям опит да достигне дълбоки старини, но поради своето сластолюбие, сребролюбие и други страсти той не вижда нито роднинството, нито дружбата, нито човека, нито Бога, нито тялото, нито душата.

ЗА МНОГООБРАЗНОТО ТЩЕСЛАВИЕ И БЕЗУМНАТА ГОРДОСТ

Автор: 
Св. Йоан Лествичник

Тщеславието по своя вид е изменение на естеството, извращение на характера, забелязване на укорите.  A по ка­чество то е прахoсване на трудове, загуба на усилия, крадец на душевното съкровище, изчадие на неверието, предтеча на гордостта, потъване в пристанището, мравка на хармана, коя­то макар и малка, разхищава всеки труд и плод.

Афоризми на свети Амвросий Оптински

Автор: 
Св. Амвросий Оптински

Да говориш добро е като сребро; да мълчи устата – това пък е злато!

Когато мълча, успявам накрая, а когато бърборя, после се кая!

Източник: 
,, Афоризми на свети Амвросий Оптински”

НЕ КАКТО ТИ ИСКАШ, А КАКТО БОГ ДАДЕ!

Автор: 
Александър Трофимов

Когато Василий Николаевич (бъдещият старец иеросхимонах Серафим Вирицки 1866-1949, канонизиран от Руската Православна църква за преподобен) се завърнал от чужби­на, на гарата в Петербург го посрещнал личният му кочияш и го откарал към дома му. На една от улици­те Василий Николаевич видял седящ на паважа селя­нин в дрипи, който високо повтарял:

Източник: 
Из книгата "Старецът иеросхимонах Серафим Вирицки"

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НРАВСТВЕНОСТ И РЕЛИГИЯ

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

 Нравствеността може да се изгражда и само чрез естествените духовни сили на човека. Чрез нравственото си чувство и съзнание човек може да прави разлика между добро и зло и чрез гласа на съвестта си и свободната си воля да следва доброто и да избягва злото, да се стреми към добродетелност и съвършенство.

Слово за малките добрини

Автор: 
Архимандрит Йоан Крестиянкин

Мнозина смятат, че да живееш според вярата и да изпълняваш Божията воля е трудно. В действителност е много лесно. Нужно е само да обърнеш внимание на дреболиите, на незначителните неща и да се стараеш да не съгрешаваш в малкото. Това е най-лесният и прост начин да навлезеш в духовния свят и се приближиш към Бога.

Източник: 
Църковен вестник