Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Божия награда

Христос проповядвал от град в град, от село в село. Една вечер Той замръкнал с учениците си в едно голямо село. Видели голяма къща и си помислили, че тук вероятно ще има място за тях. Помолили да пренощуват. Показал се стопанинът – здрав мъж, полупиян – вътре явно имало гуляй – и ги изгонил. Намерили се добри хора, които им казали, че в края на селото живее бедна вдовица, която с радост ще ги приеме.

Източник: 
http://www.diveevo.ru/563/

НАСТАВНИЦИ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Свещеник Дмитрий Шишкин

Апостол Павел казва: „Помнете вашите наставници” (Евр.13:7). Обикновено ние наричаме наставници хората, които са оказали положително влияние върху нашия живот. Като правило това са хора, които добре познаваме… Но не винаги се случва така. Аз с благодарност си спомням хора, които съм познавал съвсем бегло, но ги смятам за мои истински наставници в основното „деяние” на християнина – смирението.

Пусни клона

Веднъж един човек, разхождайки се до една пропаст, паднал. Падайки, той успял да се хване за клона на малко дърво, растящо в процеп на скалата. Висейки на клона, поклащан от студения вятър, човекът осъзнал цялата безнадеждност на своето положение: на дъното - речни камъни с мъхове, а възможност за покатерване нагоре просто нямало. Ръцете му, хванати за клона, започнали да отмаляват.

Източник: 
http://www.diveevo.ru/563/

Избор на кръст - притча

Един простодушен селянин живеел от труда на ръцете си, но заработвал твърде малко: едва успявал да нахрани себе си и семейството си. Веднъж отишъл до брега на морето, седнал на един камък и се загледал как в пристанището пристигали големи кораби, богато натоварени със стоки и как след това тези стоки се разтоварвали и закарвали в града за продан. И влязла в галавата му грешната мисъл: „Защо Господ на едни е дал богатство и всякакви облаги, а други оставил да живеят бедно?“ И зароптал против горчивата си участ.

Източник: 
http://www.diveevo.ru/563/

Човекът, еднорогът, ямата, драконът и капката мед

Автор: 
Св. Йоан Дамаскин

Тези хора, които безумно са се отдалечили от добрия пастир, за да служат на един безмилостен и жесток господар, са залепнали за моментната радост, не мислят за бъдещето, изгарят за телесна наслада, оставят душите си да изсъхнат от жажда и ги ликьосват с огромни греховни петна – тези, за мен, приличат на човек, кой

Източник: 
http://prosphora.blogspot.com

Синовете на светлината са призвани да освещават своя живот

Автор: 
Старецът Тадей Витовнишки

Плътският човек не може да разбере духовния. За него всичко, което духовният говори, е измислица, защото небесната логика е съвсем различна от земната. Но когато разговаряш с телесен човек, той постепенно може да дойде до разбирането, че все пак нещо движи света, че в космоса има хармония, а на земята дисхармония...

Източник: 
"Мир и радост в Светия Дух" от Старецът Тадей Витовнишки

Пътят към спасението

Автор: 
Св. Теофан Затворник

Божествената, вездесъща и всепроникваща благодат слиза непосредствено върху духа на човека, отпечатвайки в него мисли и чувства, откъсващи го от всички крайни неща и обръщащи го към другия, по-добър, макар и невидим и непознат свят. Общата черта на тези подбуждения е недоволство от себе си и от всичко свое и тъга за нещо.

Знание и практика

Автор: 
Архимандрит Серафим Алексиев

В един манастир близо до Александрия живял монах с много труден характер. Един млад мъж, като чул за него, направил обет пред Бога, казвайки: „Господи, за изкупление на всички грехове, които съм извършил, ще отида при този монах и ще живея с него, ще му служа като роб и търпеливо ще понасям всичко.” Така и направил. Отишъл при монаха и се установил при него. Монахът го третирал много лошо и му се карал всеки ден.

Източник: 
http://prosphora.blogspot.com

За разумното мълчание

Автор: 
Св. Антоний Велики

Който не може да удържа своите уста и език, нека поне се погрижи да не бъде многословен (Иов. 11:3 – слав.). Пази се, човече, възцари се над своя език и не умножавай думите, за да не умножиш и греховете. Постави пръст на устата си и юзда на твоя език, защото многословният човек не оставя в себе си място за Светия Дух.

Източник: 
"Добротолюбие"

СВЕТА ГОРА - ДУХОВНИЯТ ФАР НА ИСИХАЗМА

Автор: 
Архимандрит ЙОАНИКИЙ*

Исихазмът и исихасткият живот е отличителната черта на Източноправославната църква. След като светото Евангелие е аскетично и исихастко, е естествено и Православието, което е на него основано и по него живее, да е аскетично и исихастко, в противоположност на Западното християнство - папизма и протестантството, чиято отличителна черта е „практицизмът".

Източник: 
Бр. 20 / 2011 г. на "Църковен вестник"