Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

ЗА ПРИЗВАНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Автор: 
Св. Никодим Светогорец

Обръщам се към всеки християнин: Кой си ти, който днес си влязъл в храма? Само по името познавам, че си християнин, от нищо друго това не се вижда. Ако те попитат кой е Христос, в Когото вярваш, ще се окаже, че не можеш нищо смислено да отговориш...

Така не се побеждава йеховизмът

Автор: 
Старец Порфирий

С един приятел пътувахме до манастира по някаква работа и с нас в колата беше старецът.

Източник: 
(К. Янициотис, Близо до стареца Порфирий. Атина, 1995, стр. 288)

ЗА ДУШЕВНИЯ МИР

Автор: 
Св. Серафим Саровски

Душевен мир се придобива чрез скърби. Писанието казва: Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода. (Пс. 65:12) Пътят на онези, които искат да угодят на Бога, минава през много скръб. Как ще облажаваме светите мъченици за страданията, които са претърпели заради Бога, щом не можем да изтърпим една треска?
Нищо не спомага за придобиването на душевен мир така, както мълчанието и доколкото ти е възможно, непрестанно да разговаряш със себе си, а с другите - рядко.

За православната църква

Автор: 
св. Николай Велимирович

„Някои теолози наричат Православната Църква „окаменяла Църква”. Защо? Защото тази Църква, според тях, „не върви в крак с времето” и „не се приспособява към него”. Но тъкмо в това е славата на Православието – в това, че то „не върви в крак с времето” и „не се приспособява към него”. Защото, как може вечността да следва временното? Как може абсолютното да се нагажда към преходното? Как може Небесното Царство да се съвмести със земното? Та това са противоположни неща!”

ЗА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Св. Силуан Атонски

Когато плачем за греховете си и смиряваме душите си, нямаме видения, а и самата душа не желае да има такива. А когато оставим плача и смирението, виденията идват и ние спокойно можем лесно да се увлечем по тях.

Излезе книгата "Духовна азбука" на св. Димитрий Ростовски

Автор: 
Албена Якимова

На българския книжен пазар излезе преведеното съчинение „Духовна азбука” на именития руски богослов, църковен писател и проповедник,  философ и поет от времето на Петър Първи, основател на първата в Русия духовна семинария – свети Димитрий, митрополит Ростовски.

Какво гони мира от душите ни

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Ми­рът се гу­би, ако ду­ша­та се възгордее или се пре­въз­не­се пред бра­та; ако осъ­ди ня­ко­го или желае да вра­зу­ми ближен, но не крот­­­ко и с лю­бов; ако ядем мно­го или се мо­лим вя­ло ­ за­ра­ди всич­ко то­ва ми­рът се гу­би.

ДУХОВНИ ПИСМА - част 2

Автор: 
игумения Арсения

26 февруари 1871 г.

ДУХОВНИ ПИСМА - част 1

Автор: 
игумения Арсения

Писма до Петър Александрович Брянчанинов

7 ноември 1870 г.

Светият Дух е в любовта

Автор: 
Свети Силуан Атонски

Светият Дух е в любовта. Та­ка каз­ва Пи­са­ни­е­то и то­ва по­каз­ва опи­тът. Ду­ша­та не мо­же да има мир, ако с всич­ки си­ли не мо­лим Гос­по­да да ни да­де да оби­ча­ме всич­ки хо­ра. Гос­под е зна­ел, че ня­ма да оби­ча­ме вра­го­ве­те си, и за­то­ва ни е дал за­по­вед: “Оби­чай­те вра­го­ве­те си”.