Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Бог всичко ни открива, но е потребно и малко разсъж­дение, защото има много тайнствени неща, които не можем да разберем. От нашите мисли произлиза или добро, или зло, хармо­ния или дисхармония в семейството. Вярващите желаят ви­наги да бъдат добри и миролюбиви, те се трудят и стараят, но земните грижи често претоварват човека. Господ е взел че е необходимо да изправим себе си, да се спасяваме, тога­ва мнозина около нас ще се спасят. Нужен е труд, за да ста­нем добри, тихи и мирни, за да чувстват хората редом с нас мир и тишина.

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Въпроси на християнската душа

Автор: 
Протойерей Григорий ПОНОМАРЕВ

Светите отци отделят голямо внимание на чистотата на сърцето. В какво се изразява тая чистота?
Може да се каже с една дума: в неосъждането. Ето как отец Макарий определя чистотата на сърцето: „Гледай на всички с простодушие и чисто око - и на явната блудница, и на грешника, и на безчестните хора. В това се състои чистотата на сърцето: когато виждаш грешници или немощни - да изпитваш състрадание към тях.”

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Ние сме в духовна борба

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Каквито са мислите, такъв ни е и животът

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Трябва винаги да помним, че духовният живот, като изпълнен с подвизи, изисква постоянство. Заставяй се да изпълняваш определеното от плана ти за всеки час. А прииска ли ти се да го нарушиш и просто да помечтаеш, знай че това ще те доведе до леност и духовно опустошение. Винаги бъди бодър!

+++

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Още щом се породи злото, гаси го с любов, с мирно отношение към ближните. А после изливай обилно думи на мир и любов върху тази разгаряща се клада, та и въгленче зло да не остане.

+++

Празнословието, смехът, осъждането са опасни и труднозабележими клопки, които водят до разрушаване на духовния дом. Знай и помни добре, че те са ти врагове.

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Само така можеш да вървиш по пътя на духовния живот.

+++

Приучвай се на мълчание, чрез него се придобива молитва.

Слово за малките добрини

Автор: 
Архимандрит Йоан Крестянкин

Мнозина смятат, че да живееш според вярата и да изпълняваш Божията воля е трудно. В действителност е много лесно. Нужно е само да обърнеш внимание на дреболиите, на незначителните неща и да се стараеш да не съгрешаваш в малкото. Това е най-лесният и прост начин да навлезеш в духовния свят и се приближиш към Бога.

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Господ гледа в дълбината на сърцето какво желае то, и за какво копнее. И ако душата не може веднага да дойде на себе си, Господ в свое време ще я очисти и отново ще я привлече към центъра, за да се отрезви, и да се смири. Ако обаче в дълбината на душата има нещо, което не е очистено, нещо, което я притиска и привързва към този свят, тогава нашето лутане ще бъде дълготрайно и ще имаме мъки и неволи.

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е животът

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е и животът. Ако мислите ни са мирни, тихи, благородни и кротки, и жи­вотът ни ще е такъв. Ако обръщаме внимание на средата, в която живеем, ние влизаме в този мислен кръг, и тогава ня­маме мир и покой.

Всяко дело да посветим на Бога

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"