Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Трябва винаги да помним, че духовният живот, като изпълнен с подвизи, изисква постоянство. Заставяй се да изпълняваш определеното от плана ти за всеки час. А прииска ли ти се да го нарушиш и просто да помечтаеш, знай че това ще те доведе до леност и духовно опустошение. Винаги бъди бодър!

+++

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Още щом се породи злото, гаси го с любов, с мирно отношение към ближните. А после изливай обилно думи на мир и любов върху тази разгаряща се клада, та и въгленче зло да не остане.

+++

Празнословието, смехът, осъждането са опасни и труднозабележими клопки, които водят до разрушаване на духовния дом. Знай и помни добре, че те са ти врагове.

Духовният живот започва с минути

Автор: 
Прот. Григорий Пономарьов (1914-1997)

Труди се упорито, моли се постоянно и с вяра. Само така можеш да вървиш по пътя на духовния живот.

+++

Приучвай се на мълчание, чрез него се придобива молитва.

Слово за малките добрини

Автор: 
Архимандрит Йоан Крестянкин

Мнозина смятат, че да живееш според вярата и да изпълняваш Божията воля е трудно. В действителност е много лесно. Нужно е само да обърнеш внимание на дреболиите, на незначителните неща и да се стараеш да не съгрешаваш в малкото. Това е най-лесният и прост начин да навлезеш в духовния свят и се приближиш към Бога.

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

Господ гледа в дълбината на сърцето какво желае то, и за какво копнее. И ако душата не може веднага да дойде на себе си, Господ в свое време ще я очисти и отново ще я привлече към центъра, за да се отрезви, и да се смири. Ако обаче в дълбината на душата има нещо, което не е очистено, нещо, което я притиска и привързва към този свят, тогава нашето лутане ще бъде дълготрайно и ще имаме мъки и неволи.

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е животът

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е и животът. Ако мислите ни са мирни, тихи, благородни и кротки, и жи­вотът ни ще е такъв. Ако обръщаме внимание на средата, в която живеем, ние влизаме в този мислен кръг, и тогава ня­маме мир и покой.

Всяко дело да посветим на Бога

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Защо Бог ни праща болести

    По-го­ля­ма­та част от бо­лес­ти­те ни са по при­чи­на на гре­хо­ве­те. За­то­ва най-доб­ро­то сред­с­т­во за пред­паз­ва­не и из­це­ле­ние от тях е да не гре­шим.

Беседи със собственото сърце - 4

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Трагедията на невярващите се състои в това, че човек никога не може да убеди себе си до край, че той е само животно. Против това въстава неговата собствена духовна природа. Тя му говори, че да отхвърляш Бога, по израза на един писател, означава „да подложиш на съмнение не достойнството на Бога, а достойнството на самия човек”, което се утвърждава само върху идеята за Божеството.

Беседи със собственото сърце - 3

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Думите „човек” и „смъртен” отдавна вече са станали синоними: смъртта е станала една от съществените характеристики на човешката природа и за нас тя е нещо не по-малко реално, отколкото животът.

Беседи със собственото сърце - 2

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Най-великите умове на човечеството беседват обикновено с нас като равни с равни, докато свещените писатели на Библията стоят винаги на недостижима висота, бивайки отделени от нас с такова разстояние, което никога не може да премине естественият човешки разум.

+++

Източник: 
Из „Беседы с собственным сердцем”