Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Защо Бог ни праща болести

    По-го­ля­ма­та част от бо­лес­ти­те ни са по при­чи­на на гре­хо­ве­те. За­то­ва най-доб­ро­то сред­с­т­во за пред­паз­ва­не и из­це­ле­ние от тях е да не гре­шим.

Беседи със собственото сърце - 4

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Трагедията на невярващите се състои в това, че човек никога не може да убеди себе си до край, че той е само животно. Против това въстава неговата собствена духовна природа. Тя му говори, че да отхвърляш Бога, по израза на един писател, означава „да подложиш на съмнение не достойнството на Бога, а достойнството на самия човек”, което се утвърждава само върху идеята за Божеството.

Беседи със собственото сърце - 3

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Думите „човек” и „смъртен” отдавна вече са станали синоними: смъртта е станала една от съществените характеристики на човешката природа и за нас тя е нещо не по-малко реално, отколкото животът.

Беседи със собственото сърце - 2

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Най-великите умове на човечеството беседват обикновено с нас като равни с равни, докато свещените писатели на Библията стоят винаги на недостижима висота, бивайки отделени от нас с такова разстояние, което никога не може да премине естественият човешки разум.

+++

Източник: 
Из „Беседы с собственным сердцем”

Беседи със собственото сърце

Автор: 
Митрополит Анастасий /Грибановски/

Нашият земен кръгозор е така ограничен, че често ”не може да се каже: какво е това? за какво е това? защото всичко ще се открие в свое време” – утешава ни премъдрият Сирах /Сир. 39:22/.

Източник: 
Из „Беседы с собственным сердцем”

ПЪТЯТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО СПОРЕД СВЕТИ ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

Автор: 
проф. Георгиос Мандзаридис

Възгледът на християнската православна истина за човека се основава на изключително уважение към него.

СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА - втора част

Автор: 
адаптация йеродякон Петър Граматиков

V. Раздел: Премъдростни изречения

МОЯТА ВИНА

Автор: 
Иван Илин

Не, аз още не съм се научил да разпознавам и да нося своята вина. За това са ми необходими повече мъжество и смирение. Но може би някой ден все пак ще се науча.

СТАРОЗАВЕТНИ БИСЕРИ НА МЪДРОСТТА - първа част

Автор: 
адаптация йеродякон Петър Граматиков

Предговор

 

ИСИХАЗМЪТ - АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЛАГОДАТТА НА КРЪЩЕНИЕТО

Автор: 
интервю на Александра Карамихалева

За първи път видях митрополит Наум при публичната защита на доктората му на 20 октомври 2008 г. в аулата на Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Там бях привлечена от темата на неговия докторат: "Исихазмът в светогорското монашество през ХХ век". Защитата мина успешно, а коментарите на академичната общност върху този труд само засилиха още повече моето любопитство.

Източник: 
"Църковен вестник", бр. 20