Духовна съкровищница

"Учението на мъдрия е като животен извор, който отдалечева от мрежите на смъртта" (Притчи 13:15)

Към съвършенството води човека или му вреди не външното, а вътрешното, тоест или Духът на благодатта или духът на лукавството

Автор: 
Св. Макарий Египетски

Ако  бъдат съборени стените на голям град, той се прев­зема и опустошава от враговете и неговата обширност не му до­нася полза. Затова, макар и голям, трябва да има здрави стени, за да не влязат враговете. Така и душите, украсени с познание, разсъждение и най-остър ум, се уподобяват на големи градове. Но питаме: укрепени ли са със силата на Духа, за да не нахлуят и да не ги опустошат враговете?

ЗА БОЖИЯ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ У ЧОВЕКА - част втора

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

Изкусният художник първо изобразява формата и чертите на лицето, на което прави портрет. Изобразил тези черти с точност, той дава на лицето и на самата дреха цвета и краските на първообраза, с което усъвършенства сходството. Бог, сътворил Своя образ, го е украсил със Своето подобие: на Божия образ е свойствено във всичко да има сходство с Бога. Иначе образът би бил несъвършен, недостоен за Бога, не би изпълнявал своето предназначение и не би съответствал на него.

ЗА БОЖИЯ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ У ЧОВЕКА - част първа

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

Дa сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше подобие (Бит. 1:26), тайнствено се съвещавал в Самия Себе Си и със Самия Себе Си Бог-Троица преди сътворяването на човека.

БЕСЕДА 44 – За промяната, която извършва Христос, Който изцелява душевните страсти и недъзи

Автор: 
Св. Макарий Египетски

Който идва при Бога и наистина желае да бъде последо­вател на Христа, трябва да идва с цел да се промени, да измени предишнoто си състояние и поведение, да се покаже по-добър и нов човек, който не е оставил в себе си нищо от присъщото на стария човек. Защото е казано: „който е в Христа, той е нова твар” (2 Кор. 5:17).

БЛАГОСЛОВИ, ДУШЕ МОЯ, ГОСПОДА!

Автор: 
Дивна Любоевич

ЗА БОЖИЯ МИР И БЛАГОДАТТА НА СВЕТИЯ ДУХ - част втора

Автор: 
Н.А. Мотовилов

Когато обаче някой, подбуден от желаещата нашето спасение Божия премъдрост, която обхваща всичко, се реши заради нея да се стреми към Бога и да бди, за да постигне вечното си спасение, такъв човек, послушен на нейния глас, трябва да прибегне към истинско покаяние за греховете си, като върши добродетели, противоположни на предишните си грехове.

ПИСМА

Автор: 
Старецът Йосиф Исихаст

Възлюбени в Христа брате, пожелавам ти всичко най-добро. Днес получих писмото ти и давам отговор на това, което си ми писал. Нещата, за които ме питаш, не изискват много време, за да помисля и отговоря.

Умната молитва за мене е това, което е работата за всеки човек, аз се трудя над нея вече тридесет и шест години.

Източник: 
Църковен вестник

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ ЗАПАДНИ ВЛИЯНИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА СВЕТИ НИКОДИМ? - част 2

Автор: 
Протопрезвитер проф. Теодорос Зисис

Позволете ми тук да отворя друга една голяма тема. След този развой в научното дирене въпросът за западното влияние в трудовете на свети Никодим би трябвало принципно да се смята за изчерпан. За съжаление обаче, не бил изчерпан. Известният професор Хр. Янарас в наши дни повтаря случая с Теодорит, който като противник на коливадското движение искал да уязви св. Никодим, както видяхме, с това, че заема идеи от чужди творения.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ – СЪЗЕРЦАВАНЕ НА БОГА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

Автор: 
Проф. Георгиос Мандзаридис

Богос­­­лов­­с­­­ко­­то уче­­ние за съ­­зерца­­ва­­не­­то от ан­­­ге­­ли­­те и све­­тии­­те на Бо­­жи­­е­­то Ли­­це е плод на про­­дъл­­­жи­­телно и за­­дъл­­­бо­­че­­но тър­­­се­­не на све­­то­­о­­те­­чес­­­ка­­та ми­­съл.

Пресвета Богородица в живота и трудовете на св. Никодим Светогорец

Автор: 
Проф. протопр. Теодорос Зисис

Све­­ти Ни­­ко­­дим Све­­то­­го­­рец е смя­тан и на­­ис­­­ти­­на е го­­лям Бо­­го­­ро­­ди­­чен пи­­са­­тел. Как­­­то зна­­ем, в Пра­­вос­­­лав­­­на­­та цър­­к­­­ва съ­­щес­­т­­­ву­­ва ве­­ли­­ко­­леп­­­на книж­­­ни­­на, пос­­­ве­­те­­на на Прес­­­ве­­та Бо­­го­­ро­­ди­­ца, на­­пи­­са­­на в про­­за­­ич­­­на и сти­­хот­­­вор­­­на фор­­­ма от вдъх­но­ве­ни ав­то­ри. Не­­ка си спом­­­ним ве­­ли­­кия кон­­­дак (Ака­­тис­­­та на св.