За най-малките

"Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие" (Марко 10:14)

АНГЕЛЧЕ

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

Малко ангелче крилато,

със крилца от чисто злато,

бди невидимо над мен

от Небето нощ и ден.

Източник: 
„Християнче съм по вяра”

С ОБИЧ

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

Учителката в детската градина беше като майка на всички деца. Тя се грижеше за тях. Искаше те да са здрави и весели. Устроиваше им весели игри, водеше ги на разходка, учеше ги да рисуват, да пеят, да казват стихотворения.

Източник: 
„Православно букварче”

ИЗРАСТВАНЕ ВЪВ ВЯРАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

За чо­ве­ка ка­то Бо­жие съз­да­ние ня­ма въз­раст, в ко­я­то да е “т­вър­де ра­но” да бъ­де при­ве­ден към Бо­га и да за­поч­не да въз­рас­т­ва в Не­го.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СВ. БЕЗСРЕБРЕНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ КОЗМА И ДАМЯН

Автор: 
Надежда Любенова

Възпитани във Рим в Христова вяра,

 изпълнени с небесна благодат,

Източник: 
„Чудеса”

СВ. АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

Автор: 
Надежда Любенова

Свети Петър, свети Павел –

тези славни имена

Източник: 
„Чудеса”

ХРИСТИЯНЧЕ

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

Християнче съм по вяра.

Вътре в мен тя гори.

Източник: 
„Християнче съм по вяра”

СВЕТЕНА ВОДА

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

В детската градина всички знаеха, че Емилия и Йоана са неразделни другарчета. Често ги виждаха седнали на скамейката в двора да си говорят. Не викаха високо като невъзпитаните деца. Чуруликаха си като две пойни птички.

Източник: 
„Православно букварче”

МАЛКИЯТ МАГЬОСНИК

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

Млади родители изпаднаха в тревога за своето дете. Те го възпитаваха в чиста вяра, стараеха се да отстраняват вредното влияние на лошите телевизионни филми и пристрастяването към компютърните игри. Подготвяха го и за отношението към нощните дискотеки и за влиянието на лоши приятели. Но изведнъж се изправиха пред нова опасност.

Източник: 
„Православно вероучение за деца”

ВЯРА

Автор: 
монахиня Валентина Друмева

Прегърнах вярата Христова.

Тя учи ме от всеки грях нечист

Източник: 
„Християнче съм по вяра”

Светият Дух слиза над апостолите (Петдесетница)

Автор: 
Иван Николов

(Деяния Апостолски, 2 глава)

Източник: 
„Православно вероучение за деца”