Борба с греха и страстите

ДУХОВНАТА БРАН И ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ (За природата на помислите и борбата със стихиите на злото)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Сега ние живеем – за първи път в цялата човешка история – в епоха, която заличава границата между греха и праведността, между правдата и лъжата. Грехът се оправдава, нещо повече, между греха и праведността, между правдата и лъжата се поставя знак за равенство. Затова хората не се разкайват за греха, а нерядко още и парадират с него, като го поставят съзнателно в основата на живота.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ЗА СЪЩНОСТТА НА ГРЕХА, НЕГОВИТЕ ВИДОВЕ И СТЕПЕНИ Гордостта и пороците, пораждани от гордостта

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Всяка проява на греха се нарича порок. Но има един от тях, който в пълна степен показва самата същност на греха – това е гордостта. Преподобни Йоан Лествичник е казал впечатляващите думи: „Гордостта е отхвърляне на Бога” (Слово 23, 1). А нали грехът е също така отхвърляне на Бога. Значи, действително, в гордостта се проявява същността на греха.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М., 2017

ПАРАД НА ДАЛТОНИЗМА (по повод организирания на 27 юни 2015 гей-парад)

Автор: 
Свещеник Владимир Дойчев, храм „Св. преп. Наум Охридски”, кв. Дружба, София

Тези дни ни убеждават, че бялото е черно, а черното с цветовете на дъгата. И всеки, който откаже да бъде далтонист, бива обвиняван в политическа некоректност и фанатизъм. А обществото ни е заклеймявано като нетолерантно, изостанало и азиатско...

СВ. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК И ДУХОВНАТА СТЪЛБА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Автор: 
Доц. Костадин Нушев

Четвъртата неделя от Великия пост Светата Православна църква е посветила на св. Йоан Лествичник като е отредила този празничен ден за специална богослужебна прослава на неговата памет. Църквата почита този свети отец като изключителен християнски подвижник на благочестието и забележителен духовен наставник и учител на истините на добродетелния живот.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

Великото послушанието

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

САМОУБИЕЦЪТ САМ СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ „КНИГАТА НА ЖИВОТА”

Автор: 
Протойерей Йоан Карамихалев

Зачестиха самоубийствата в страната ни. Дали финансовата криза, която в последно време е всеобщото оправдание за почти всички сполетели ни беди, или липсата на перспективи, на ориентири в живота са основните причини за тях? Едва ли. Най-главната причина за самоубийствата е схващането, че човек след смъртта повече не съществува, че смъртта слага край на мъките. Невярващият в безсмъртието на душата не цени своя живот на този свят, защото не вижда в него висш смисъл.

Източник: 
в-к „Репортер”

Св. праведни Иов

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожки

Да помислим за това, какво място Христос - Бог в Христа - заема в историята, било то в ограничената история на една човешка душа, на лична съдба, на семейство, или в необятната история на целия космос.

Гневете се, но не грешете

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Ако някой ви заяви, че това, в което вярвате, е пълна глупост; ако някой настоява, че не сте прав в убежденията си, че нямате основание да се чувствате така, както се чувствате; ако някой е убеден, че по-добре от вас знае как да си гледате работата или да живеете живота си, дразните ли се? Аз ­ да. Гневът се разпалва в мене и ме подсеща, че не съм кой знае колко по-различна от разлаяно куче или настъпена змия. Но мога да бъда. Ако поиска.

Източник: 
Църковен вестник, брой 4/2005 г.

Пораженията, които нанася гневът

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Гневът помрачава човешкия разсъдък. "Каквото прави бурята във въздуха, това прави гневът в ума" ­ казва архиеп. Яков Нижегородски. Под влияние на гнева човек вижда света изкривен, като отразен в криво огледало, където и най-безобидна забележка може да ни се стори непростима обида. Гневът изостря болезнено чувствителността и всичко може да ни се стори като нападка и оскърбление.

Източник: 
Църковен вестник, брой 4/2005 г.