Литература

ХРИСТИЯНСКОТО СМИРЕНИЕ

Автор: 
Димитър Коруджиев

Някога Христос прие образ на обикновен човек, на скитник. Нямаше къде да подслони главата си. Понякога хората го преследваха с камъни. Трябваше да понесе безброй обиди, а накрая униженията и мъките на кръстната смърт. Той посрещна всичко, без да се оплаква. И отправи следните думи към Небесния Си Отец: „Прос­ти им, те не знаят какво правят". Целият Му живот и самата Му поява в човешки образ е израз на ненадминато смирение.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

ХРИСТИЯНСКАТА САМОЖЕРТВА

Автор: 
Димитър Коруджиев

Християнската логика е различна от светската. И не бива да се отхвърля, преди да се опитаме да я разберем. Тя е логика на сърцето. То ни казва дали живеем духовно или не живеем. Възможно е дните ни да са изпълнени с бурни събития и отведнъж да установим, че сме мъртви. Възможно е да отидем в много богат дом и в някакъв миг да ни прониже режеща болка - хората в него са мъртви. Макар да се смеят, да са доволни от себе си. Така че въпросът е съдбовен.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

ТЪРПЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Автор: 
Димитър Коруджиев

Смирението на християнина и неговото търпение са близки качества. Но търпението като особен израз на християнската мъдрост заслужава отделно внимание.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

КАК ДА ПРОСТИМ

Автор: 
Димитър Коруджиев

В урока „Да не отвръщаме на злото със зло" се говори за прекъсването на враждата, която би могла да се превърне в безкрайна взаимна вендета. Историята познава случаи, когато потомците на хора, преследвани, да речем, в средновековието, си отмъщават няколко века по-късно. На тази основа се разиграха пред очите ни много етнически сблъсъци, особено в бивша Югославия.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9-12 клас. Одобрено от МОН

Любов, сексуалност, интимност

Автор: 
Проф. д-р Дечко Свиленов

Това е най-важната тема, с която се среща младият човек, преминаващ от периода на детската възраст през пубертета в пълноценен полово зрял индивид. Гимназиалното обучение е времето, когато в младежа и девойката настъпват сложни психо-биологични трансформации на подготовка на организма за изпълнение на една от най-важните функции на човека като биологичен вид - продължението на рода.

Източник: 
ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА, учебно помагало за 9 – 12 клас. Одобрено от МОН