Творчество

"Защото всяко творение Божие е добро, и нищо не е за отхвърляне, щом се приема с благодарение, понеже се осветява чрез слово Божие и с молитва."
(1 Тимотей 4: 4, 5)