Неуморим в служението - Подвигът на скромното житие на св. Николай Плана