ВСЕКИ ЧОВЕК, ДАЖЕ БЕЗ САМ ДА ЗНАЕ ТОВА, ЖАДУВА ЖИВО ОБЩЕНИЕ С БОГА (слово в Неделя пета след Пасха, на самарянката)