Колкото повече ни е поверено като възможности, толкова по-голям дълг носим и отговорност - Интервю с Александра Карамихалева

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Интервюто взе: Николина Кадийска, „Βουλγαρία σήμερα”

Г-жа Александра Карамихалева е богослов, с многогодишен опит в църковните медии. Главен редактор е на официалния печатен орган на Българската патриаршия „Църковен вестник”, както и на сайта „Православна младеж”, а от 1 юли 2013 година официално встъпва в длъжност началник отдел "Връзки с обществеността" при Светия синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия.

Тази година за първи път, по покана на архимандрит Атанасий (Султанов) посети Българската църковна община в Атина, където се срещна с българската общност в Гръцката столица. Тя сподели, че следи живота на църковната община „Св. Йоан Рилски” от самото ѝ основаване.  Публикува материали за отбелязването на различни празници и винаги се умилява от патриотизма и здравите корени, които свързват живеещите в Атина българи с тяхното отечество.

Радостна е че се запознала с много съотечественици, чула е техните лични истории и ги е почувствала близки.

Така се запознахме и ние с госпожа Карамихалева - на празника на българската църква „Св. Йоан Рилски” в Атина и помолихме за кратко интервю специално за читателите на вестника.

- За първи път ли идвате в Гърция? Ако идвате за първи път какво ви хареса най-много? Какво ви е впечатлението за българите от кратките ви срещи?

- В Гърция съм идвала много пъти. За първи път още като дете, с родителите ми. Идвали сме на гости при наши семейни приятели и като туристи, за да посетим една или друга забележителност от античността, както и православни храмове и манастири. Може би няма да сгреша, ако кажа, че първите ми впечатления от монашеския и църковния живот съм почерпила именно в Гърция. Имам детски неизличими спомени за манастирите на Метеора, за срещата с престарял монах от някакъв полу-запустял манастир на планината Олимп, който ни почерпи с локум, от църкви и параклиси на отдалечени места, които стояха с широко отворени врати без никой да ги охранява…

Имам, разбира се спомен и за Акропола, Микена, Делфи…, но това са по-скоро спомени за жега, стълпотворение от хора, известно разочарование на фона на големите ми очаквания и усещане за нещо отминало, нещо отдавна било. За разлика от усещането за уют и вечност, което оставят в мен храмовете и манастирите.

Идвала съм в Гърция и в най-ново време, само през тази година - три пъти. Идвам на поклонничество и за почивка.

Но тази година за първи път, по покана на архимандрит Атанасий (Султанов) посещавам Българската църковна община в Атина и се срещам с българската общност в Гръцката столица. Отдавна следя живота на църковната община «Св. Йоан Рилски» и материалите, които съм публикувала за отбелязването на различни празници, винаги са ме просълзявали от умиление пред патриотизма, които съзирах в тях и здравината на корените, които свързват живеещите в Атина българи с тяхното отечество. Сега лично се уверих в това. Запознах се с много съотечественици, чух техните лични истории и ги почувствах близки.

- По какво се различаваше предизборното настроение на хората, което е доста противоречиво и каква е разликата вече след изборите? Много от тях са настроени в посоки, които за повечето са необясними. Хората вече не вярват в доброто. Има ли възможност по някакъв начин българската Църква да влияе положително на по-голям брой хора, така че всеки един да намери верният път в живота!

- Никоя светска, или по-скоро - никоя човешка власт не е съвършена. И не би могла да бъде. Защото се упражнява от, повече или по-малко, несъвършени хора. Но ако един облечен във власт човек няма онова, което наричаме „страх Божий”, ако няма добра съвест, която ясно различава добро от зло, справедливо от несправедливо, полезно от вредно, съвест, която да го изобличава, ако злоупотребява, воден от егоистични цели, с възможността, която Бог му е дал, за да върши добро за хората и обществото, това би било пагубно за всички. Ако човек, на чиито плещи е поверена голяма власт и отговорност, няма разбирането, че стои пред лицето на Бога с всичките си дела, мисли и намерения, и Бог ще му потърси сметка за всичко сторено – нищо не може да го спре да злоупотреби с властта, която му е дадена. Тя, разбира се, ще му се отнеме, но междувременно може да навреди с решенията и действията си на мнозина. Затова ние, като избиратели, трябва да бъдем внимателни при изборите, а избраните да не забравят думите на Христос: „Комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква" (Лук. 12:48) – колкото повече ни е поверено като възможности, толкова по-голям дълг носим и отговорност.

Вярата, освен всичко друго, е и светоглед. Разбиране за това: кои сме ние, защо се раждаме на тази земя, защо и как трябва да живеем… Тя определя приоритетите ни, виждането ни за света и хората около нас, тя определя изборите, които правим и отношенията ни. От това: в какво вярваме, на практика зависи как ще изживеем живота си, какви съпрузи, родители, приятели, служители и граждани на обществото ще бъдем. А православната вяра е религията на Любовта и радостта. Но тя е не натрапчива, не е експанзивна. Тя е достояние на онези, които я търсят.

- Какво е общото между държавата и църквата? И каква е разликата? 

- Общото? Това са хората. От една страна вярващите православни християнин са и граждани на държавата, от друга благото на тези хора, опазването на морала и мира в отношенията им, е обща грижа и за Църквата и за държавата. 

Но Църквата и държавата имат различен произход, имат и своите специфични функции, цели, методи и средства за постигане на тези цели. Задача на държавата е да осигурява защита на гражданите си, тяхната безопасност, здраве, да обезпечи техните граждански права, да се грижи за обществения ред и законността… Задачата на Църквата е вътрешното преобразяване на човека, нравственото му усъвършенстване и вечно спасение. Да съхранява исконните нравствени ценности, моралните устои, да благовести истината за това: какво е човекът, какъв е неговият произход, същността и назначението му, целта и смисълът на живота му. 

Но Църквата и държавата могат да си взаимодействат в някои области на обществения живот, като сферата на: образованието, културата, социалната сфера, опазването паметниците на културата. А защо не и в здравеопазването, армията, местата за лишаване от свобода – всяка със своите средства и методи на действие.

- Знаем, че Българският патриарх представлява Българската православна църква – Българска Патриаршия и от името на Светия Синод влиза в отношения с: предстоятелите и представителите на Поместните православни църкви; органите на държавната и местната власт в Република България; чужди държави и техни дипломатически представителства в Република България; международни организации и други вероизповедания в Република България и извън нея. Това означава ли, че БПЦ може да помага на българските православни християни, както духовно, морално, но и материално на социално слабите, както е в Гърция, поне с безплатна храна. Задавам ви този въпрос, защото тук в Гърция във всеки район и във всяка община църквата раздава безплатно топла храна, през зимата, но и през всички сезони, топли дрехи и одеала на хората, както се казва в България, в неравностойно положение, а не социално слаби.

- Не може да става сравнение между двете църкви – историческият им път и актуалната ситуация са различни. Българската православна църква няма този капацитет с който разполага Гръцката, нито финансов, нито като материална база, нито кадрови. 

По време на атеистическия период на БПЦ са ѝ били отнети социалните домове – сиропиталища, старчески домове, детски лагери…, с които е разполагала до тогава. Отнета ѝ е със закон възможността да извършва просветна и социална дейност и образованието и социалното подпомагане са станали изключително грижа на държавата. Служението на Църквата е ограничено до стените на храма – забранена ѝ е работата с деца и младежи, с военнослужещи, нуждаещи се…. Свещенослужителите, които, въпреки това, са си позволявали някаква по-голяма социална активност, са били сурово наказвани. Така, за жалост, традицията е била прекъсната и постепенно знанието за това как се организира и извършва социално служение се е загубило у нас. 

Струва ми се, че се е загубила и нагласата у хората, че грижата за страдащите е личен морален дълг на всеки от нас, а не само на специализираните учреждения.

Днес от БПЦ се очаква да развива социална дейност, да поддържа болници, старчески домове, сиропиталища, социални кухни и приюти, но колцина са хората, които са готови, имат желанието и възможностите, да заделят от своите средства и свободно време, за да участват в това? А социалната дейност на Църквата лежи на доброволчество и волнопожертвувания. 

Въпреки всичко това, в отделни енории по епархиите на БПЦ се организират различни форми на милосърдна и просветна дейност. Но не бихме могли да се сравняваме с държави, в които Църквата разполага с десятък от доходите на вярващите, такива, в които заплатите на духовенството са поети от държавата, издръжката на духовните училища – също, такива, в които храмовете изцяло се поддържат от държавата или общината и т.н. И, не на последно място, държави, в които населението, а следователно и вярващите, са по-добре финансово обезпечени и отделят повече за благотворителност. Правим, каквото можем и е по силите ни. И търсим начини, за да осъществим на дело християнското братолюбие.

- Когато идвам в България с гърци, учудването им е голямо, че има продавачи на свещи и светена вода и то на достатъчно висока цена за средния статистически българин, да не говорим за пенсионерите и безработните. Това централно разпореждане ли е или всеки район в страната се съобразява с местните църковни самоуправления.

- За съжаление това е въпрос на оцеляване. Българската православна църква е отделена от държавата и се издържа сама от продажба на свещи и такси за требите. От тези скромни лепти, които християните оставят в храма, Църквата осигурява минималните заплати, които получават свещенослужителите ѝ и църковнослужителите, издръжката на семинариите, поддръжката на храмовете и манастирите… Не разчитаме на помощи от вън, даренията за Църквата са рядкост, субсидиите от държавата са целеви – за малки ремонти на храмовете, не е разпространен и обичаят, както е в гръцките църкви, в края на богослужението в храма да се пуска дискос за набиране на средства. Така че, БПЦ се издържа от продажбата на свещи и църковни стоки, и от требите.

- Има ли информация Българската патриаршия, колко са самотните възрастни, социално слабите, самотните майки, многодетните семейства и общо болните, които имат нужда от материална социална и човешка помощ в лицето на църквата. 

- Не разполагаме с такава статистика.

- Според мен ние отиваме в църквата, само когато имаме нужда от помощ, а тази помощ не трябва ли да бъде превантивна, а в църквата да отиваме, за да благодарим и благославяме Бог, за силата и помощта, която ни дава!

- Точно така. Храмът е Дом Божий, а Църквата – богочовешки организъм и общност от вярващи хора, които изповядват една - православната вяра. Принципно, в църковните общности хората, начело със свещенството, са като едно духовно семейство, познават нуждите си, изпитанията през които преминават, съпреживяват радостните в живота, състрадават си в тежките моменти, оказват си взаимно помощ и подкрепа.  

- Какво е отношение като цяло на Българската патриаршия към малцинствата в България и по-точно сега към бежанците? 

- БПЦ - Българска патриаршия никога не е деляла своите пасоми по национален и какъвто и да е друг признак. Що се отнася до актуалния проблем с бежанците, Светият Синод на БПЦ излезе със специално становище по въпроса, което беше широко оповестено в медиите и публикувано в Официалния сайт на БПЦ на български и английски и всеки може да се запознае с текста и принципите заложени в него. Синодалните архиереи призовават естественото за християните милосърдие да се съчетава с благоразумие и разсъдителност, както и да се насочат усилията за справянето с проблема с бежанците към корена на това зло, към причините за това човешко страдание, а не към преодоляване на последствията.

- И накрая какво бихте пожелали на работещите българи в Гърция?

- Да успяват във всичките си добри начинания, да се гордеят, че са българи и да живеят така, че да са гордост за България! Впрочем, това е пожелание към всички ни – и живеещите в страната ни и извън пределите ѝ.

Източник: 
„Βουλγαρία σήμερα” – вестник за българите в Гърция