Моята Православна България

"Има Православие у нас, има и български народ; няма Православие - няма и български народ"
Митрополит Климент Търновски (Васил Друмев - 1841-1901)

Бележити личности

Православието в моя край