Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Иван Николов

В древни времена управлявал в Рим жестокият император Максенций. Той причинявал на хората големи нещастия.

И те потърсили защита при добрия и справедлив цар Константин. Ала войската на царя не била така голяма и силна, както на неговия враг. Цар Константин виждал, че при това обстоятелство не може да победи.

Тогава той усърдно започнал да се моли на Бога да му помогне. И станало чудо. В ясния и слънчев ден на небето се появили звезди. Те образували на небето огромен светещ кръст, а до него възсиял надпис, който гласял: С ТОВА ЩЕ ПОБЕДИШ! Царят направил подобие на този кръст, понесъл го пред своята войска – и победил. В сповен на тази победа Константин поставил кръст на купола на храма.

От това време високо над църквите сияят кръстове, които напомнят за спасителната сила на Христовия Кръст.

Разбира се, ти се досещаш, че Господ помогнал на цар Константин заради неговата силна вяра и пламенна молитва.

Ти вече знаеш, че Самият Иисус Христос страдал на Кръста заради нашите и твои грехове. На Кръстта Той победил смъртта, изкупил ни е и ни е спасил от гибел. И с това ни е показал, че Кръстът винаги ще ни помага да се борим със злото, греха, дявола и с разни беди и опасности. Ние носим на тялото си кръстче, а през време на молитва се кръстим. И кръстът винаги ни помага, стига да имаме силна вяра в Христа, нашия Бог.

Източник: 
„Православен буквар”