Видински митрополит ДОМЕТИАН: Благодарен съм Богу за великите Му милости и щедрости към мене - интервю

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

„Бог е толкова милостив към мое смирение! Не знам с какво съм го заслужил” – очите на един от най-достойните личности, които познавам, се напълниха със сълзи при тези думи. Не ми подобава на мене да му припомням, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат; върху онези, които съзнават своето недостойнство, Той излива щедрите Си дарования и скромните прославя. Но си го помислих. Помислих си и какъв дар е да мога да разговарям с него – с Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Дометиан – наистина с нищо незаслужен дар.

Гледах своя събеседник, седнал от другата страна на масата, излъчващ такова неподправено достолепие и благородство, и го запитах:

Считате ли се за успял човек? Удовлетворен ли сте от изминатия път?

– Слава Богу, Божият промисъл е бил много щедър към мое смирение. Дължа много за своето израстване на добрата семейна среда, в която растях и се възпитавах. Баща ми беше ревностен свещеник и аз още от най-ранна детска възраст приех в сърцето си вярата, евангелските истини, и целият ми живот е живот в Църквата. Още преди да се науча да чета, вече пеех с моята по-голяма сестра на клира и помагах на баща си в богослужението. 13-годишен отидох в семинарията. Началото на моя живот бе поставено в духовното русло – в служение на Бога – и аз през всичките тези години съм се развивал в него. В послушание, в прилежание, трудолюбие.

Под грижата на родителите ми и на моята сестра от малък съм започнал да чета подходяща за духовното ми израстване душеполезна литература, която да разширява познанията ми за света, но и да възпитава в мен истинските нравствени ценности. Лягах и ставах с хубави книги на стойностни автори и се стараех да подражавам в своя живот на доблестните постъпки на литературните герои с високи идеали.

Особен интерес за мен е представлявала историята. Възхищавах се от личности с много здрави морални устои, от героизма, патриотизма, себежертвата, благородството и почтеността. Историята вдъхваше в мен доверие в нашия народ, в силата му да преминава през трудни периоди, да преодолява тежки изпитания и се възражда след години на погром. Майка България преминава през войни, робства, удари без да променя нито името си, нито пътя на своята история, нито вярата си, нито духовния си облик и традициите си.

Ако се върна на въпроса Ви дали съм удовлетворен от изминатия път, ще кажа следното:

От едно скромно бедно селско дете с тояжка – детското ми послушание беше да съм говедарче – стигнах до немислимо високата чест да бъда български митрополит, пастир на поверения ми Божий народ на една старославна епархия, каквато е Видинската катедра. Всичко отдавам на Божията милост и с нищо незаслужена любов към мене. През всички етапи на моето развитие: семинарията, академията, специализациите в Московската духовна академия и в Западна Европа, в престижни западни училища – винаги съм бил благодарен Богу, че ме е сподобил да бъда на това място, сред тези мъдри и достойни люде, и навсякъде съм се старал да подбера онова, което ще ми е полезно в моето служение на Църквата.

Когато стигнах до положението да бъда главен секретар на Светия Синод и първи викарий на патриарх Максим, съм съпътствал Негово Светейшество при всички му официални пътувания в другите поместни православни църкви и в страните, където пребивава значителна част от българската диаспора. Помня почестите и уважението, с които са ни посрещали и обграждали навсякъде. Българският патриарх върви напред, благославя многочисления народ, а аз като член на делегацията вървя след него и си мисля: „Господи, колко си велик, колко чудни са делата Ти и неизмерима Твоята милост! Българският патриарх, който идва от едно малко планинско село, израснал в скромни условия, и аз, говедарчето от родопското село, а ни обсипваш с такива почести!”

Винаги съм бил благодарен Богу за великите Му милости и щедрости към мене и съм се старал, по мярата на силите и възможностите си, да съм полезен на Църквата и добър, прилежен и усърден слуга на Господа. И днес, от своята библейска 85-годишна възраст, благодаря на Бога, на Божията Майка, на родителите ми, на духовните ми наставници! Благодарен съм, че още мога да Му служа като йерарх, епархийски архиерей и член на Светия Синод, че съм заобиколен с доблестни съработници, от чиято вяра и вярност на Църквата съм удивен. Щастлив съм да имам добро обкръжение от млади помощници, чиято ревност и усърдие ме радват и ми дават сили и бодрост да вървя напред. Бог е толкова милостив към мое смирение! Не зная с какво съм го заслужил. Доколкото Бог е благословил да остана на тази земя, моята молитва е: „Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим! Християнския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим!” – какви прекрасни възвания, какво утешение за човека, достигнал възраст, да мисли вече повече с благодарност за изминатия път и с търпение, послушание и надежда в Божията милост за своя край!

Има ли нещо, за което си казвате: ако можех да върна времето назад…? Има ли нещо, за което съжалявате, което бихте направили по друг начин?

– Аз нямам за какво да съжалявам. Имал съм възможност да избирам: да създам семейство, да се радвам на челяд, да направя светска кариера… Но Бог ме е напътил по път, който е счел, че ще бъде най-продуктивен, най-полезен, както за моето нравствено издигане, така и за светата ни Църква. Това, което Бог ми е дал, не бих заменил с нищо друго.

Аз знам какво е да имаш добро семейство – пет деца бяхме, заедно сме били в делник и на празник в разбирателство, взаимопомощ… Но нищо не може да замени онова, което аз съм преживял и изживявам сега, защото моето семейство е цялата епархия, моите чеда са духовниците и техните чеда са и мои чеда. Чувствам се много по-богат и удовлетворен от всеки, който се радва на многолюдно сплотено семейство. Наред с изпитанията съм имал и много радости и утешения. Изпитанията съм преминавал много по-леко, отколкото ако бях в света, защото вярата ме е укрепявала и съм се надявал на Божията милост.

Как бихте отговорили на човек, ако Ви запита: защо ми е вярата, защо ми е Църквата?

– Мога само да съжалявам човек, който си задава подобен въпрос. Видно е, че такъв човек винаги е бил далеч от вярата и Бога, не е вкусил от благодатта, от сладостта на живота в Църквата, от духовните радости, които дарява Тя. Няма по-голямо безумие от онова, което визира боговдъхновения пророк и цар Давид: „Рече безумец в сърцето си: няма Бог”. Такива хора са нещастни.

Един живот, изпълнен с вяра, е живот изпълнен с надежда във всесилния и любящ ни Бог, а тази надежда ни изпълва с любов към Господа и нашите ближни, която прави живота ни изпълнен със смисъл, радостен и пълноценен.

Заповедта за любовта: към Бога и към ближния, е най-важната Христова заповед. Но днес като че ли всеки човек има свое разбиране и определение за любовта. Стигнали сме дотам да наричаме любов и егоистичните си желания, очаквания, претенции… Коя любов е имал предвид Христос?

– За нея апостол Павел в своя химн за любовта казва: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада”. И ако човек съумее да постигне тези достояния, които характеризират истинската любов, постигнал е всичко.

Има ли лесни и трудни времена, подходяща и неподходяща среда, за да живее човек по Бога? Зависи ли от времето духовният живот?

Левски е казал: „Времето е в нас и ние сме във времето”. Времето е важен фактор в живота на един човек, на едно семейство, на един народ. Съвременните хора по земята живеят под голям стрес, под заплахата от терористи, които са готови да се самовзривят на места с голямо струпване на хора и да избият десетки невинни, живеем в страх и несигурност. Аз, който съм живял толкова много години, мога да кажа, че това е време по-страшно и от войната, защото човек не знае откъде дебне врагът и как изглежда той. Това е и време на безпътица, в което хората са загубили верните нравствени идеали и посока. България е минавала през какви ли не времена и изпитания, в немотия, във войни, но хората не са губили своята вяра, достойнството си, високите си идеали и нравственост.

А и днешното време, на така наречената демокрация, не можа да оправдае очакванията, надеждите ни. Очаквахме да се преодолеят някои недъзи в обществото, но не биде. Отново сме подложени на изпитания, но вече от друг характер – безработица, крайна бедност, несигурност... Хората са разочаровани, доведени до крайно отчаяние и безнадеждност.

Напоследък ми се наложи често да пребивавам в здравни заведения. Удивявам се, че България е толкова благодатна страна, с прекрасна природа…, а колко народ се тълпи пред кабинетите на лекарите! От малки деца до възрастни хора. До каква степен физически е неустойчив и болен нашият народ, а да не говорим, духовно колко е немощен и увреден! Какви размери е придобило безсърдечието, безнравствеността, агресията! Какво неуважение, пренебрежение към другия, към стария човек, към учителя, към лекаря…! Към свещеника, слава Богу, не можем да се оплачем. Но чудно е откъде този бацил порази душите на българите – да посяга дете на дете, да посяга човек на учител, на лекар, да забогатява безмерно някой от нищетата на другия.

Кой е този бацил?

Бацилът на развалата, който развращава човешката душевност и взаимоотношенията… – доловил отнесения ми поглед, владиката сякаш се оправда за отвлечения си отговор Не намирам по-подходящо определение от това – бацил.

Аз всъщност се замислих, че този бацил винаги го е имало в света от грехопадението насам, но днес сме загубили имунната си система, защитната си система срещу него.

Именно. Но сега се е развихрил с голяма сила.

Поради липса на вяра, поради богоотстъпничество този бацил ни поразява и като народ, и като отделни личности, и придобива епидемични мащаби.

Точно така. Това е бацилът на греха, който разяжда човешките души и тела, когато не са „осолени” със солта на вярата. Трагедията на нашето време е, че вярата е оскъдяла, че хората се отдалечават от Бога, не познават Бога и нехаят за Него. Оттам идват всичките проблеми.

Училището дава много ценни знания по точните науки, природните… Но пропуска да даде най-ценното: знанието за Бога, за вярата, за смисъла на живота.

Как трудолюбието, послушанието, крепката вяра, в които сте възпитан от най-ранно детство и които, уверена съм, са Ви съпътствали през целия Ви живот, са Ви помогнали да живеете достойно живота си?

Не искам да звучи като самохвалство.

Кажете го като съвет за днешните родители!

Това възпитание е плод на семейната благородна среда, на която се радвах аз и която днес повсеместно се руши и отрича. Статистиките за броя на браковете, завършили с развод, са потресаващи. Бог така е направил, че семейството да бъде огнище на любов, доверие, доброта, взаимност, подкрепа. Какво очаквате от поколения, които са израснали без здрава семейна среда и нравствено възпитание в традиционните християнски ценности, без майчина ласка и бащина грижа, без уважение към авторитета и послушание? Всичко в Свещеното Писание говори за важността на семейната среда, която вае личността и я закърмя с добродетели.

Българите са талантлива нация и ние виждаме как децата на България, които са израснали в добра среда и са възпитани в трудолюбие, ученолюбие и родолюбие, днес прославят родината си по света със своите знания, изкуство, умения в различни области и са гордост и за родителите си, и за всички нас.

Какво пречи на съвременния човек, за да изгради стабилно семейство, да се посвети на един човек за цял живот?

Алчността да задоволяваш всяко свое щение. Нагласата да се взима от живота и от другите без готовност за саможертва в името на другия. Много силен егоизъм. В определена степен егоизмът е грижа за самия себе си: да се нахраниш, облечеш, запазиш от опасност и да се развиваш като личност. Но в прекомерна форма е като раково злокачествено заболяване. Руши и самата личност, и взаимоотношенията й, хората около нея, живота й. Осакатява ума на човека, чувствата му, духовния му растеж. Любовта е готовност да положиш и душата си  най-ценното, което имаш  за другия.

Току-що премина Празникът на празниците – Великден. Празниците – църковните и свързаните с важни исторически за страната ни дати какво дават те на един народ? „Празно време” ли са празниците?

Често ми задават въпроса: не са ли много празниците, които отбелязваме – национални, християнски… При това ги отбелязваме всяка година. Но всичко това не е случайно. Човек има нуждата да подновява своята памет, чувства, да се връща към повода за празника и да го преживява отново и отново. Да черпи от него вдъхновение за своите делници. Празниците са посветени на Господ, на Пресвета Богородица и светиите, на събития и личности от Свещената и светската история, от чийто пример трябва да се ръководим. Те ни обединяват като общност около определени високи идеали. Те са училище за младите хора  за уроците на историята, на предците, духовното богатство и достояние на човечеството, богатство, което свято пазим и ценим. Време да благодарим на Бога за изминалото и да се насочи стремежът ни към добрите примери. Те са уроци как да използваме добре времето си, как историята и поколенията отдават почест и памет на достойното, героичното, себежертвата и осъждат мерзостта и недостойното.

Какво е Вашето послание в светлината на Христовото Възкресение?

– Християнството има своите здрави основи и своето място в съвремието с неизчерпаемите си живителни сили и високи идеали. Неговите истини са непреходни, защото Христос, Който ги благовести на човеците, е Истината, а Той е Същият сега и вовеки. Великден, Възкресение Христово е Празник на живота, на обновата, на любовта, идваща от горе, която побеждава злото и смъртта. Затова нека се стараем да станем съпричастни на великата победа на Христовото Възкресение, като се обновяваме в светли мисли, благородни чувства и добри дела, в онова, що е чисто, светло и достойно за чеда на Бога, следовници Христови и достойни граждани на Майка България!

Христос воскресе! Воистину воскресе!