ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Митрополит Марк (Головков)

Сред всички празници на Православната Църква Пасха заема съвършено особено, изключително място. Хиляди и хиляди вярващи се стичат в пасхалната нощ в нашите храмове, за да се приобщат към голямата радост от Възкресението на Христа, нашия Спасител.

Хора, не напълно въцърковени, идват в храма, за да преживеят незабравимата атмосфера на тази свята нощ. Идват, за да се полюбуват на тържеството и величието на с нищо несравнимото богослужение, да се докоснат до непресъхващия Източник на Живота.

За някого Празникът на Светлото Христово Възкресение – това е единственият ден в годината, когато той посещава Божия храм, запалва пасхалните свещи, обръща се с молитва към Възкръсналия Спасител. Това е тази нишка, която свързва човека със Неговия Създател, принесъл Себе Си в жертва за всеки от нас.

И, навярно, огромното мнозинство кръстени хора, а понякога и некръстените, устройват у дома си пасхално угощение и канят гости да споделят празничната трапеза.

Защо именно Пасха е за Православната Църква Празникът на Празнизите? Празникът Пасха засяга най-основни въпроси на битието: въпросите за живота и смъртта. И празникът Пасха дава на тях своя утвърждаващ живота отговор: Христос възкръсна и смъртта е повалена!

Думите от пасхалния канон ни говорят за това така: „Празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушението на ада, началото на вечния живот”.

Именно затова, стремейки се да избегнем страшния лик на смъртта, ние така възторжено се радваме на Възкресението на Христа. Учейки се на твърдост във вярата, ние от все сърце се надяваме, че и нас ще ни докосне Божията благодат, и нас ще ни покрие Божията милост, и ние също така по Неговото Слово ще възкръснем за живот вечен.

Хората обичат този празник, защото той вселява надежда. Даже, когато срещу християните бяха повдигнати гонения, когато изглеждаше, че силите на злото надделяват, в Светлото Христово Възкресение хиляди хора отиваха на гробищата при своите роднини и близки и донасяха на гробовете пасхални яйца и козунаци. С това те изразяваха своята вяра в това, че техните починали близки са живи.

Скъпи братя и сестри! В тези празнични дни ми позволете от цялата си душа да ви поздравя с празника на Светлото Христово Възкресение и да ви приветствам с жизнеутвърждаващия възглас: „Христос Воскресе!”

Воистину Воскресе Христос!


Източник: 
www.ryazeparh.ru