ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛНИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, УЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКИ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Митрополит Арсений (Яковенко)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днешният ден, братя и сестри, е особен ден за нашата Света Православна Църква, и особено за Православието в славянските страни. Днес ние празнуваме деня на своите просветители – Методий и Кирил, на светите равноапостолни учители славянски. Защо са наречени „равноапостолни”? Понеже целият им живот бил равен на апостолското служение: те преминали по целия свят, проповядвайки словото Божие. Защо били наречени „учители”? Тъй като такива и били – наши учители и наставници в благочестието, преподавайки ни и със словото, и с делото на живота си в Христа, живот по Заповедите Господни, учейки ни да постъпваме според Божието слово.

Най-главното, което направили двамата родни братя Методий и Кирил, за нас е това, че са ни просветили с вярата на истинското благочестие – с Православието, и с това обединили всички славянски народи не само чрез азбуката, но и чрез Православието. Нали ненапразно тропара на тези светци днес пеят и в България, и в Сърбия, и в Полша, и в Чехия, където била първата епископска катедра на свети Методий, и в Русия, и в Украйна, и в Белорусия. И където има славянски народи, навсякъде, братя и сестри, днес пеят тропара на равноапостолните Кирил и Методий с думите на молитвата към тях, задето са утвърдили всеславянския род в Православието и в единомислие.

И ето този подвиг е високо оценен е от Църквата и наречен „равноапостолски”. А животът на двамата братя бил свят дотолкова, че не само в славянските страни, но и в латинските страни, в Западна Европа ги признали за святи мъже. И историята ни разказва, че в IX век, времето на техния живот, когато още и Рим, и Римските папи били православни, още не се отклонили в католическата ерес, ние четем, братя и сестри, че те покровителствали и Методий, и Кирил. И първата литургия на славянски език била отслужена в Рим.

И ние, братя и сестри, славяните, сега трябва да разберем, че имаме нещо общо, което ни обединява. Знаете какво е то? Царството Небесно. Нали всички ние сме чада на Небесното Царство и на Небесния Отец. Ние тук, на земята, живеем в различни държави, а там ще живеем в едно Царство – Божието, ето какво още ни обединява.

И в това Царство вече живеят нашите деди, прадеди, бащи, майки – те вече са там. Те вече са там в единство. Но ако те са там в единство, по какво тогава се разделяме? Нашите бащи и майки ни обединяват с единството на Светото Православие. Така, ние можем да имаме различни държави, разделени от граници, по етнически признаци, по някакви езикови различия, това е естествено. Но ние сме обединени от Едната Канонична Православна Църква. Ние сме обединени от едното Православие. Ние сме обединени от призванието като чада Божии, ние сме обединени от благодатта Божия. Ние сме обединени от Царството Небесно.

И ето в днешния ден, братя и сестри, ние трябва да разберем какво у нас е това, което е страшно за враговете ни – това е единството ни с Бога, и в единството един с друг с Бога. Затова, дай, Боже, братя и сестри, и ние трябва да се придържаме към Светото Православие, но не само по име, а по начин на живот. И тогава Бог ще бъде с нас. И кой тогава е против нас, ако с нас е Бог? И ако ние живеем по Божия закон, тогава и управниците ще произлизат от нашата среда, и учителите, които ще ни учат, и политиците, ако те произлизат от средите на църковния народ, ще ни учат и мислят правилно. И икономика, и материално благополучие ще има, ако в нашето Отечество се намират благочестиви хора, обичащи с дейна любов своето Отечество,които са излезли от недрата на Православната Църква. А след това ще последва външно благополучие и мир ще има. Понеже Господ е казал: „Първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде” (Мат. 6:33).

Затова да потърсим правдата Божия. Днес за това ни молят Кирил и Методий – нашите учители, нашите просветители, нашите наставници и молитвеници в Царството Небесно – в нашето общо Отечество. Амин.

 

Превод със съкращения: Иконом Йоан Карамихалев

 


Източник: 
www.svlavra.church.ua