ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ЧЕТВЪРТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Митрополит Теофан (Ашурков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние с вас чухме удивителен разказ. Неголямото градче Капернаум. Както винаги, след Иисус Христос върви множество народ. Мнозина хора са болни и искат да бъдат изцелени. Така е станало и у местния началник – стотника, чийто слуга тежко заболял. За него Христос бил последната надежда, неговата вяра в това, че Господ е способен да изцели, била дотолкова дълбока, че той казал на Христос: „Достатъчна е една Твоя дума, за да оздравее слугата ми”. Господ се удивил и, обръщайки се към учениците, казал: „Вижте, той е прост стотник, а каква вяра има у него”. И, както е казано в Евангелието, „слугата му оздравя в същия час”.

Ние се обръщаме към Бога, като правило, не в минути на радост, а в минути на изпитания. Ние боледуваме, боледуват нашите близки, но за Бога си спомняме в последната минута. Разбира се, нормално явление е, когато отиваме при лекари. Но в какво се отличаваме от този стотник? Той отишъл с дълбока вяра, че Христос ще изцели неговия слуга. „Нека ви бъде по вашата вяра” (Мат. 9:29). Когато липсва вяра, ние не получаваме просимото.

Но много важен аспект е: обръщайки се към Бога, ние трябва да разберем при Кого отиваме. Отправяйки се към началника, ние привеждаме в порядък своя костюм и обувки. Но нерядко отиваме при Бога неочистени нравствено, с изцапана душа. И това също има значение в нашата молба, защото взаимоотношения между човека и Бога трябва да носят характер на отношения между Твореца и Неговото творение – доверие и покорност, отношение на деца към баща. От страна на Отеца винаги ще има любов и желание да помогне.

Нека имаме пред очите си тази картина: стотникът, неговият слуга и Христос. Вярата на стотника, че Христос е способен да изцели с една дума, станала действена възможност, чрез която слугата му бил избавен от тежката болести. „Не бой се, малко стадо” (Лк. 12:32). Там, където е Господ, там е и победата, радостта и спасението! Водете децата в храма. Ако децата са в храма, ще има по-малко сълзи във вашия живот. Само в храма те получават благодатна защита, която ще ги предпази от заобикалящия ни порочен свят. Когато вярата се утвърждава от детството, тогава и Господ ще помага, и животът ще се преобразява, и семействата ще бъдат благодатни, и сълзите ще бъдат по-малко. Нека имаме макар и частица от вярата на този стотник и душите ни ще бъдат изцерени. Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев


Източник: 
www.tatmitropolia.ru