ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОТ ШЕСТТЕ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРИ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протойерей Георгий Климов

На днешния ден Светата Църква чества тези, които отстоявали тези най-важни църковни догмати, върху които се гради нашето спасение. Имало немалко свети отци, имената на мнозина от тях не са стигнали до нас, но ние знаем и прославяме свети Спиридон Тримитунтски, свети Николай, архиепископа на Мир Ликийски, и мнозина, мнозина други. Със сърдечна благодарност ние отправяме молитви към тези свети отци, със своето ходатайство да изпросят като дар Божи за нас същата ревност в делото на Богоугождението, в делото на познание на Божественото откровение и Божествената воля, които са имали самите те.

Понеже не може да не ни удиви, не може да не порази, не може да не ужаси нормалния, здравомислещ вярващ човек нашата топлохладност, нашето абсолютно, пълно безразличие към всички тези догмати на вярата, които Светата Църква изповядва ежедневно и ни моли да правим това в Символа на вярата. Кой от нас, макар и веднъж на ден, се замисля за тези догмати, за това, което Светата Църква утвърждава? Кой от нас, макар и един път на ден, с благодарност прославя Бога за този велик дар, който Той ни е донесъл, – нашето спасение, което се гради върху тези догмати? Да се вгледаме внимателно в себе си, в своя живот и ние ще видим, че сме абсолютно безразлични към тези най-важни въпроси.

Но не така е било в първите векове на християнството, когато император Константин в 313 година с Миланския едикт узаконил християнството като веротърпима религия. Дванадесет години по-късно се събира Първият Вселенски Събор, и, според свидетелството на съвременниците, вярващите в Христа хора били много дълбоко потопени в разсъждения за вярата и за вероучението. Даже отивайки на пазара, за да купят продукти, хората не се пазаряли и не спорели за битови неща, потапяйки се в суетата, както това сега става с вярващите хора и, което е най-страшното – у нас това се случва не на пазарите, а в храма. А по времето на император Константин продавач и купувач на пазара спорели помежду си за догмата за Светата Троица, за догмата за Боговъплъщението, за христологически въпроси – за съединението в Христа на Божествената и човешка същности. Ето такова било нивото на възприемане на живота и дар на спасението от тези вярващи хора.

И в днешния ден, ние прославяме светите отци, които утвърдили догмата за Светата Троица. Тази неделя ние се докосваме до тази духовна реалност, която отразява това, което някога, както ние очакваме, ще стане и с всеки от нас: Бог Дух Свети ще слезе и ще се всели в нас, и ще направи от нашите тела живи храмове. Ние молим светите отци да ни научат да прославяме Бог Троица, да ни дадат възможност да почувстваме, че това прославяне зависи от усърдието, с което ние изпълняваме Божиите заповеди. И ако това се случи в нашия живот, тогава непременно нашето сърце ще откликне на този велик дар, който е донесъл Христос и който чака всеки от нас. Понеже това е дарът, който единствено е способен да направи всеки от истински християнин, истински вярващ човек, истински носител на Божия образ. Амин!

 

Превод със съкращения: Иконом Йоан Карамихалев
Източник: 
www.troitse-paraskevo.ru