ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес е голям ден – ние празнуваме Богоявление. Наричаме също този ден Кръщение Господне, защото празникът бил установен в чест на Кръщението на нашия Господ и Спасител от Йоан Предтеча във водите на река Йордан.

Именно в този ден била явена на света Светата Троица: Синът Божи кръщаван, Дух Божи снизхождащ и Отец, провъзгласяващ великата Божествена тайна: „Този е Моят възлюблен Син, в Когото е Моето благоволение”.

По удивителен начин Светият Дух слязъл върху Спасителя, макар Той да не се нуждаел от това. Размишлявайки за станалото, свети Йоан Златоуст казва: ако Спасителят не се нуждаел от снизхождането на Духа, защо е слязъл Светият Дух? А Духът е слязъл върху видимия, материален свят – същият този свят, който от момента на грехопадението бил изпълнен с ненавист, борби, вражди, войни и всякаква нечистота. Този свят се нуждаел от освещаване, и не само хората с техните помрачени съзнания и души, но самата природа, обхваната от кръговрата на разпространилия се грях, била угнетена от него.

Затова в деня на Богоявлението Духът слиза не само върху Сина Божи и Сина Човешки, не само върху човешката природа на Христа Иисуса, но и върху водите Йордански, а следователно, върху цялото творение, върху целия Божи свят. И това станало още преди изкуплението – като предзнаменование за великото освобождаван и на човешкия род, и на цялата вселена от притеглянето на греха.

Ние добре знаем, че грехът, въпреки Божията милост, явена на цялото творение и на човешкия род, не е изчезнал от нашия живот, но продължава да съществува. Грехът, по думите на Йоан Златоуст, тържествува, но не векува над човешкия род. Той не може да бъде краен победител, защото грехът е победен от Спасителя. Именно благодарение на смъртта и Възкресението на Господа и Спасителя е дарувана великата благодат на Светия Дух, та, опирайки се на тази Божествена сила, всеки човек, целият човешки род да може да преобрази както себе си, така и околния свят.

Но колко е важно, преобразованията, които извършва човекът, включително по отношение към природата, околния свят, да се извършват не в името на греховния егоизъм, не за да придобие в по-голям размер видими блага, не за да се наслаждава повече и да удовлетворява своите потребности, но светът в хармония с човека да покаже Божествения замисъл, който се осъществил в акта на творението и след това бил повреден от човешкия грях.

Денят на Кръщението Господне свидетелства, че чрез Божията благодат светът бил обновен. Силата на Божията благодат е сила, която е способна да възсъздава от греховия човек човек, осветен от Божествената благодат; от разрушения и помрачен свят – светът в първоздадената му красота. Но всичко това не става автоматично – всичко това става с участието на човека. И ние трябва да помним, че в отговор на дара на Божествената благодат, изпратена на целия човешки род и на цялото творение, всеки от нас трябва да отговори на тази Божия благодат със своята вяра, със своето съучастие в добри дела, със своята молитва.

Без това не може да има истинско усъвършенстване на света. Всички известни проекти за усъвършенстване на човешкото общество посредством реформи, революции не постигат целта, защото не обезпечават човешкото щастие. А човешкото щастие е невъзможно без присъствието на Божествената благодат.

Ето защо днешният ден е тържество на Божията милост. Даруването благодатта на Светия Дух за цялата човешка природа е много важно за светогледа на всеки от нас. Празникът Кръщение Господне ни призовава към съучастие в Божието дело за преобразяване на света, което започва с преобразяването на нашите души и тела. Голяма е отговорността на всички тези, които чрез купела на кръщението са влезли в Църквата Божия, които са Божии чада, върху които най-напред се разпростира Божественият призив да съдействат на благодатта на Светия Дух, за преобразяването на самите себе си и на заобикалящия ни свят. И ние сме призовани да вършим всичко това.

Прозвучалите думи ще се сторят на някого твърде отвлечени и далечни от живота, но всеки, който от свой опит е почувствал действието на Божията благодат, освобождаването от греха, радостта от причастяването със Светите Христови Тайни, радостта от обновлението на душата и тялото, знае за какво става дума. Всичко това е възможно, ако само това желаем и ако в отговор на Божествения призив ние, опирайки се на своята вяра, стъпваме на големия път на освещаване на самите себе си и на целия заобикалящ ни свят със силата на Божията благодат. Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.patriarchia.ru