ИЗТОЧНИК НА ВСЯКО ДОБРО

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протойерей Николай Струков

 

Скъпи братя и сестри! От деня на Слизането на Светия Дух върху апостолите Светият Дух пребивава в Църквата. И Слизането на Светия Дух в сърцата и душите на хората продължава досега.
Безусловно е, че това е велико и тайнствено събитие в цялата световна история. Снизхождането на Светия Дух върху апостолите поставило началото на живота на Църквата Христова на земята. Затова празникът на Светата Троица е в пълния смисъл рожденият ден на нашата Света Православна Църква.

Още в първия ден от Слизането на Светия Дух върху апостолите станали големи чудеса. Озарен от Светия Дух апостол Петър произнесъл своята първа апостолска проповед, отправена към многолюдната тълпа. И иудеите, които съвсем неотдавна ожесточено искали смъртно наказание за Христа Спасителя, започнали да молят апостолите да ги кръстят и да ги направят членове на Църквата Христова. Тогава към Църквата се присъединили веднага около три хиляди човека. Апостолите, духовно преродили се и получили от Светия Дух сила и благодатни дарове, започнали безстрашно да свидетелстват за Христа и Неговата Църква по целия свят!

Оттогава основаната от Господа Спасителя Света Църква от малка община на първите християни израснала в огромно, многомилионно свето семейство. Сбъднали се думите на Спасителя: „И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си” (Ин. 12:32).
Така от малкото зърно, посадено в благодатната почва от Божествения Градинар, израснало огромното дърво на Църквата, малка част от която е всеки от нас. И всеки от нас може да изпроси от Дух Свети благодатна помощ за своите дела и трудове. Нали за това е изпратен Духът Утешител в нашия свят. На Него му е възложено да се грижи за нас. И Той със Своята духовна храна насища всекиго. И младенеца, и стареца, и учения, и простия човек. От нас самите зависи само едно: ще се възползваме ли ние от тази благодатна помощ на Светия Дух или ще я отхвърлим чрез своите грехове и нежелание да станем по-добри и по-светли.

От нашия Господ и Спасител Иисус Христос в лоното на Светата Майка-Църква ни е дадено всичко за нашето спасение, всички възможности и всички пътища. А помощник в това ни е Дух Свети, Чието Слизане молитвено и радостно празнуваме.

Силата на Светия Дух храни милиони човешки  сърца, които в своите молитви  просят:

„Ела, Душе Святи, и умножи в нас вярата; дай ни молитвено дръзновение; оживи сърцата ни с Твоята роса; стопли ни, вледенили се в беззакония. Ела и изведи света на пътя на праведния живот. Ела и посети всички, жадуващи Твоето озарение”.
Нека Светият Дух да приеме думите на тази молитва от всички нас!
Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе!

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.p-blagovest.ru