Православието по света

"Всички вие сте братя" (Матей 23:8)

Манастирът “Св. Екатерина” и исихазмът

Автор: 
Александра Карамихалева

Манастирът “Св. Екатерина” е най-значимият център за развитие и разпространение на исихазма в кр. на VI век. Нетварната светлина, към която се стремели синайските монаси, била същата, която Мойсей видял на Синай и която в пълнота се разкрила на Тавор. Датиращата от VI в. мозайка “Преображение” в абсидата на манастирския храм разкрива тази връзка.

Синай – едно пътуване през времето - част първа

Автор: 
Александра Карамихалева

Вече смътно си спомням това пътуване от Зафарана -­ хотелския комплекс, в който нощувахме на брега на Червено море, до Синай. Ще ми се да можех да опиша сменящите се картини, да предам усещането, да кажа как завинаги са се запечатали тези картини в съзнанието ми, но истината е, че помня съвсем малко от това многочасово пътуване.

Поклонение по манастири и църкви в Северна Гърция

Автор: 
Презвитера Анна Паралингова и Блага Василева

След молитва за добър път, прочетена в старинната църква „Св. Параскева”, Пловдив, от предстоятеля на храма и наш водач, прот. Емил Паралингов, потегляме на тридневно поклонническо пътуване в Северна Гърция. Пътуваме приятно. Времето сменя настроението си няколко пъти, но нашето настроение е непроменимо: щастливи сме защото ще посетим свети места, ще се поклоним и помолим пред мощи и икони на много светци.

ДНИ НА ПРАВОСЛАВНАТА КУЛТУРА СЕ ПРОВЕДОХА В КУБАН

В навечерието на Сретение Господне, когато отбелязваме деня на православната младеж, установен през 50 – те години на миналия век, в с. Кочубеевка, Русия се състоя първият местен фестивал на православната младеж за ученици, съобщава Ставрополска и Владикавказка епархия.

Поклонническо пътуване по светините на Северна Гърция - втора част

Автор: 
Прот. Емил Паралингов

Ранното утро на 29 юли… Събираме се отново в малкия храм посветен на св. Рафаил, за да благодарим на светеца за даруваната ни духовна радост да пребиваваме под неговия покров. Напускаме с. Ставрохори, но мислите ни са все още в изминалата вечер. Храмът е непрекъснато отворен и някои от нас и в късните часове на нощта потърсиха молитвено уединение в него.

Поклонническо пътуване по светините на Северна Гърция - първа част

Автор: 
Прот. Емил Паралингов

Колко много са светините на нашия “благословен от Бога Балкански полуостров”/св.Иустин Попович/. Поклонникът тръгнал с единственото желание да се докосне до светостта и освети душата си, може да ги открие и на най – неподозирани места: от величествената катедрала в центъра на голям град до малкия параклис или църква в едно отдалечено високо в планината село.

В ос­но­ви­те на всич­ко тряб­ва да бъ­де лю­бов­та и вза­им­но­то ува­же­ние - интервю с мит­­­ро­­по­­ли­та на Чеш­­­ки­­те зе­­ми и Сло­­ва­­кия Хрис­­­то­­фор

Автор: 
Александра Карамихалева

Мит­­­ро­­по­­ли­тът на Чеш­­­ки­­те зе­­ми и Сло­­ва­­кия Хрис­­­то­­фор е ро­­ден през 1953 г. в Пра­­га. През 1974 г. е ръ­­ко­­по­­ло­­жен за дя­­кон, а впос­­­лед­­с­­т­­­вие и за през­­­ви­­тер.

ДАР ОТ БОГА - на поклонение в Аризона, САЩ

Автор: 
Максимос и Ирена Морган

Станахме в 4 часа сутринта за нашето планирано поклонение до сръбския женски манастир „Св. Паисий Величковски” в Сафорд, Аризона. Бяхме ходили миналата година и нямахме търпение да го посетим отново. Натоварихме багажа в колата и отидохме до съседния град да вземем кумовете си – Марк и Дебра Скот. След като пихме по чаша кафе, се отправихме на път. Пътуването от Тексас до манастира ни отне десет часа и половина.

ЕГИПЕТ – ЛЮЛКА НА МОНАШЕСТВОТО - втора част

Автор: 
Александра Карамихалева

Св. Ма­ка­рий Ве­ли­ки е един от уче­ни­ци­те на св. Ан­то­ний Ве­ли­ки, от не­го ус­во­ил из­кус­т­во­то на мо­на­шес­кия под­виг. За­ед­но с още два­ма от Ан­то­ни­е­ви­те уче­ни­ци при­със­т­вал на кон­чи­на­та на пре­по­доб­ния и по­лу­чил от не­го же­зъ­ла му. Под­ви­за­вал се в Нит­рия.

ЕГИПЕТ – ЛЮЛКА НА МОНАШЕСТВОТО - първа част

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то ка­жем “Еги­пет”, в пред­с­та­ви­те на по­ве­че­то хо­ра из­ник­ват пи­ра­ми­ди­те в Ги­за, гроб­ни­ци­те в Лук­сор, Нил... Но за нас, хрис­ти­я­ни­те, Еги­пет е и стра­на­та, в ко­я­то живее ста­ро­за­вет­ният Йо­сиф, къ­де­то се раж­да ве­ли­ки­ят про­рок Мо­и­сей, стра­на­та, на чи­я­то те­ри­то­рия е пла­ни­на­та Си­най, къ­де­то Бог да­ва на Мо­и­сей за­ко­но­да­тел­с­т­во­то.