Православието по света

"Всички вие сте братя" (Матей 23:8)

ЗВЕНИГОРОД И САВИНО-СТОРОЖЕВСКИЯ МАНАСТИР

Автор: 
Прот. Йоан Карамихалев

Звенигород е един от най-древните градове в Подмосковието, славещ се с красотата на природния ландшафт и с най-ценните паметници на древноруската архитектура. Най-напред той се упоменава  в духовната грамота на московския княз Иван Калита около 1339 г., но е известно, че още в XII в. тук се намирало укреплено селище. Съществува предположение, че градът бил основан по време на князуването на княз Юрий Дългоръки.

ПРЕП. СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИ И ОСНОВАНАТА ОТ НЕГО ЛАВРА

Автор: 
Прот. Йоан Карамихалев

Град Сергиев Посад се намира на 71 километра от Москва. В него се намира eдна от най-големите забележителности на Русия - Троицко-Сергиевата лавра. Започнала своето съществуване през 40-те години на ХІV век, в глуха гориста местност, обителта на преп. Сергий Радонежски прераснала в Лавра през 1744 г., после обединила около себе си паланки и селища, станала през 1782 г. с указ на императрица Екатерина ІІ град Сергиев Посад. Посад на руски значи градче, т. е.

Манастирът „Св. Възнесение”, с. Таксиархи, Драма

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Едно усещане не те напуска през цялото време, докато си в светата обител - че старецът Георги Карслидис те наблюдава. Толкова е силно чувството за неговото присъствие, че те обзема истински благоговеен страх... В книгата за стареца Яков Цаликис от о. Евбея се разказва как след смъртта му поклонници в манастира „Преображение Господне”, където бил игумен, често го виждали на някои от чердаците да се радва на идващия в обителта благочестив народ и да го благославя с любов.

Eдин ден в манастира на стареца Георги Карслидис

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Благодатни и радостни дни изживява православният християнин, който поема на поклонение с благословение. Било от епархийския архиерей, било от енорийския свещеник. Благото слово, което е получил за добър път му изпраща „ангел – пазител и наставник, който да го запазва и да го избавя от всяко зло обстоятелство...

Филм за Великия пост

Предлагаме на читателите на сайта един филм, който 1 канал на сайта pravmir.ru пусна по време на Великия пост. Какво представлява Великият пост? Мнозина го възприемат само като отказ от обичайните продукти и чувство на глад и раздразнение в следствие на това. В най-добрия случай загуба на няколко излишни килограми. Какво не правим, както трябва?

Да си верен в малките неща - интервю с Кременчугският и Лубянски епископ Тихон

Автор: 
Александра Карамихалева

На 20 февруари бе опелото на Кременчугски и Лублянски еп. Тихон. Архиерей на Украинската православна църква, който през есента на миналата 2010 г. взе участие в поредното издание на Седмицата на православната книга във Варна и със своята непосредственост и сърдечност плени сърцата на присъстващите. Роден през 1968 г., открил православието и приел кръщение на 23 г. възраст, той си отиде от този свят на 42 г. За относително краткото време на своето служение еп.

Кападокия -­ земя на мъченици, монаси и светители

Автор: 
Георги ТОДОРОВ

Кападокия е уникален све­то­вен ту­рис­ти­чес­ки цен­тър със сво­и­те гла­во­за­май­ва­щи при­род­ни фор­ми и уни­кал­ни кул­тур­ни сък­ро­ви­ща. Тя е и мяс­то за пок­ло­не­ние. За­що­то тук се е про­ли­ва­ла кръв­та на мъ­че­ни­ци­те, тук се е осъ­щес­т­вя­вал не­ви­ди­ми­ят под­виг на от­шел­ни­ци­те, тук е зву­ча­ла про­по­вед­та на ед­ни от най-ве­ли­ки­те учи­те­ли на Цър­к­ва­та.

Наша грижа е само да живеем по евангелски - интервю с ар­химандрит Ти­хон Шев­ку­нов

Автор: 
Александра Карамихалева

За не­го се го­во­ри как­во ли не: юпи­то на Рус­ка­та пра­вос­лав­на цър­к­ва, до­ве­ре­но ли­це на пат­ри­арх Алек­сий II, приб­ли­жен на по­ли­ти­чес­ка­та вър­хуш­ка в Рус­ка­та фе­де­ра­ция, прид­во­рен мо­нах, про­во­ка­ти­вен ки­не­ма­тог­ра­фист, пра­вос­ла­вен фун­да­мен­та­лист...

Синай – едно пътуване през времето - част втора

Автор: 
Александра Карамихалева

Синайският манастир “Св. Екатерина” винаги се е ползвал с особен статут и по Божий промисъл се е съхранил непокътнат през вековете, въпреки превратностите на времето. Както царица Елена, така и император Юстиниан станал благодетел и закрилник на манастира при Неопалимата къпина. През 521 г. той построил дебели стени, с които опасал отвред манастирските постройки и изпратил войници, които да бранят монасите. Дебелата 2-3 м стена е изградена от дялани гранитни блокове.