Начало

ИЗЦЕЛЯВАНЕТО ОТ ХРИСТОС НА БЕСНОВАТИЯ ОТРОК: ВЯРАТА – ТОВА Е РИСК?

Автор: 
Протойерей Павел Великанов

Източник: 
www.pravmir.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Автор: 
Митрополит Викторин (Костенков)

Източник: 
www.udmeparhia.ru

СЛОВО В НЕДЕЛЯ ДЕВЕТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Митрополит Теофан (Ашурков)

Източник: 
www.tatmitropolia.ru

СЛОВО НА ПРАЗНИКА ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Йерей Александър Ермолин

„Иисус взе със Себе Си Петра, Накова и Йоана, брат му, и възведе ги насаме на висока планина; и се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина” (Мат. 17:1-2). Така станало великото събитие на Преображение Господне, когато Господ Се преобразил пред Своите ученици на планината, показвайки им Своята слава.

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ОСМА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Протойерей Димитрий Смирнов

“И като излезе Иисус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им. А на мръкваме приближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна. Но Иисус им рече: няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат. А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби. Той рече: донесете Ми ги тука.

Източник: 
http://www.dimitrysmirnov.ru/

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ СЕДМА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Архиепископ Аксий (Лобов)

Скъпи братя и сестри! Продължавайки мисълта, озвучена в днешното евангелско повествование, да си припомним как Господ ни е учил да гледаме и да говорим. Когато Спасителят минавал, след Него вървели двама слепци и буквално викали след Него: „Иисусе, сине Давидов, помилуй ни”; т. е. окажи ни Своята милост. Защо син Давидов?

Източник: 
www.pravosakh.ru

МИЛОСТ ИСКАМ, А НЕ ЖЕРТВА (проповед на празника на пророк Илия)

Автор: 
МИЛОСТ ИСКАМ, А НЕ ЖЕРТВА (проповед на празника на пророк Илия)

Всеки от нас влиза в досег с ближния и се случва така, че ни се иска не само ние да изпълняваме заповедите, но и нашият ближен. И ако в реалния живот и нашето желание не се сбъдва, ние започваме да роптаем, може би, даже и да осъждаме другия човек, настройвайки се против него.

Източник: 
www.optina.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОТ ШЕСТТЕ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРИ

Автор: 
Протойерей Георгий Климов

На днешния ден Светата Църква чества тези, които отстоявали тези най-важни църковни догмати, върху които се гради нашето спасение. Имало немалко свети отци, имената на мнозина от тях не са стигнали до нас, но ние знаем и прославяме свети Спиридон Тримитунтски, свети Николай, архиепископа на Мир Ликийски, и мнозина, мнозина други.

Източник: 
www.troitse-paraskevo.ru

ПРОПОВЕД ЗА ГЕРГЕСИНСКИТЕ БЕСНОВАТИ

Автор: 
Йерей Александър Асташкин

Възлюблени братя и сестри! Днес ние с вас на Божествената Литургия прослушахме евангелското повествование за това как нашият Господ Иисус Христос изцелил двамата Гергесински бесновати. Гергесинската страна се простирала срещу Галилея при Генисаретското езеро. Тази страна била населена с голям брой гърци и сирийци – езичници; иудеи в нея живеели малко. „Срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата” (Мат. 8:28). Защо от „гробищата”?

Източник: 
www.iereyalexandr.narod.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ЧЕТВЪРТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Митрополит Теофан (Ашурков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние с вас чухме удивителен разказ. Неголямото градче Капернаум. Както винаги, след Иисус Христос върви множество народ. Мнозина хора са болни и искат да бъдат изцелени. Така е станало и у местния началник – стотника, чийто слуга тежко заболял. За него Христос бил последната надежда, неговата вяра в това, че Господ е способен да изцели, била дотолкова дълбока, че той казал на Христос: „Достатъчна е една Твоя дума, за да оздравее слугата ми”.

Източник: 
www.tatmitropolia.ru