Есеистика

ПРАВОСЛАВИЕ И БЪЛГАРОСЛОВИЕ

Автор: 
РУМЕН СТОЯНОВ

Втората дума бе измислена от моя смиреност и затуй ще я поясня, че да не остане съмнение или неяснота досежно значението ѝ: български език, българоезичие, българоезиковост. Но тук ще кажа и река само за техен дял: книжовността. И долните редове би могло да носят заглавие „Православие и българокнижовност“.

В НАЧАЛО

Автор: 
РУМЕН СТОЯНОВ

По милост Божия българската писмена словесност начева не с какво да е, а с Библията. Случайност? Произволност? Не вярвам, по простата причина, че не може да е. Колко други книжовности са удостоени с тая необикновена чест? Защо тям не била отредена тя?

НЕСКРОМНО ЗА СКРОМНОСТТА

Автор: 
РУМЕН СТОЯНОВ

Имах ли детска мечта? Коя ще да е била? Не я помня, ако въобще тя ме е вълнувала. Уверен съм в едно: аз не мога я назова, пък някои от ранна възраст искали да станат еди какво и са в състояние, порасли, да заявят: постигнах моя детски блян или не. Аз нямам спомен за такъв копнеж, голям в малолетните ми очи. Впрочем не мога обади тоже като гимназист какъв съм желал да стана.

ПРИЗНАНИЕ

Автор: 
РУМЕН СТОЯНОВ

Да, охотно чета православна книжнина. Ради Вярата, чедолюбивата ни Църква Майка, всебългарщината, но същевременно изпитвам и услада от езика: той, в зависимост от употребяващия го, може да изобилства с думи, които ги няма другаде, пък са наши, а не готовляци, надомъкнати от маймунлуци. Къде вън от него бих научил, примерно, красивото прилагателно боголик/а/о/и? Ще подкрепя това мое увлечение с глаголи два: охристявам и одяволявам, в добавък охристявам се, (да) се охристя; одяволявам се, (да) се одяволя.

НЕКА БЪДЕ И ПРЕБЪДЕ

Автор: 
Румен Стоянов

ОТИ, ПА ЗАЩО

Автор: 
РУМЕН СТОЯНОВ

Неделя последна от септември. Чудното село Драганово. Богослужба в православната черква „Свети пророк Илия”. Двама свещеника, единият инок, певица. Богомолец един: моя смиреност. Не беше погребение, ала ми стана тъжно: защо нямаше други молители, нали звънарната ясно и красиво бе оповестила предстоящата литургия?

ПОЕТЪТ И ПРЕВОДАЧ РУМЕН СТОЯНОВ: ПРАВОСЛАВИЕТО Е ВСЕОБХВАТЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 

Отдавна знам, че си православен, от ония, дето постят в сряда и петък, спазват дългите Рождественски, Великденски, Петровски, Богородични пости, черкуваш се всяка неделя, затуй ми се ще да направим един православен разговор. А и скоро подхвана осемдесетaта си година, има какво да споделиш.

ЦАРЮ НЕБЕСНИ

Автор: 
Румен Стоянов

Четох песни. По-точно препрочитах, ибо става дума за дванадесетомника „Българско народно творчество“ (1963), който замъкнах в Бразилия и оставих в посолската библиотека при моя първи престой под Южния кръст (1972 - 1975). И сега пак го листя (2020).

ЗАЩО ?

Автор: 
Румен Стоянов

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Автор: 
Румен Стоянов