Начало

ЗА МНОГООБРАЗНОТО ТЩЕСЛАВИЕ И БЕЗУМНАТА ГОРДОСТ

Автор: 
Св. Йоан Лествичник

Тщеславието по своя вид е изменение на естеството, извращение на характера, забелязване на укорите.  A по ка­чество то е прахoсване на трудове, загуба на усилия, крадец на душевното съкровище, изчадие на неверието, предтеча на гордостта, потъване в пристанището, мравка на хармана, коя­то макар и малка, разхищава всеки труд и плод.

ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ ОТ ОСЪЖДАНЕ Слово за Неделя на Митаря и Фарисея

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар” /Лука 18:11/.

Братя и сестри!

Източник: 
"Изкачване на Тавор"

Награда от конкурса „Пътят на словото”

Автор: 
Православна младеж

За втора поредна година Фондация „Покров Богородичен” и порталът „Православие.БГ” проведоха конкурса за православна християнска журналистика „Пътят на словото”. Тази интересна инициатива обединява журналисти, които пишат статии с православна насоченост в различни медии.

 

ЗА МАГИЗМА В ЦЪРКВАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Вли­за­те в хра­ма и виж­да­те же­на, ко­я­то стои в иде­ал­ния цен­тър, в под­ку­пол­но­то прос­т­ран­с­т­во, с вдиг­на­ти ръ­це и впе­рен в ку­по­ла пог­лед. Как­во пра­ви тя? Мо­ли се ек­зал­ти­ра­но? - не, “за­реж­да се”! Ня­кой й е ка­зал, че точ­но под ку­по­ла “енер­ги­я­та” е най-сил­на, до­ри е че­ла, че то­ва е ус­та­но­ве­но с на­уч­ни из­мер­ва­ния.

Източник: 
Църковен вестник

Афоризми на свети Амвросий Оптински

Автор: 
Св. Амвросий Оптински

Да говориш добро е като сребро; да мълчи устата – това пък е злато!

Когато мълча, успявам накрая, а когато бърборя, после се кая!

Източник: 
,, Афоризми на свети Амвросий Оптински”

ИЗБРАХ ЖИВОТА ПРЕД СМЪРТТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Срещнах отец Герасим на богословската конференция в манастира в Бозе - Италия. Когато за първи път го видях, си казах: „Сигурно идва направо от Света Гора.” Интересът ми към него с всеки изминал ден все повече нарастваше. Винаги неотлъчно следван от своя послушник, някак затворен, самодостатъчен...

ПРАВОСЛАВЕН СКИТ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

Жан-Луи Дандюран е един от многото, чули проповедта на отец Герасим и открили Православието като отговор на въжделенията на душата си, като отговор на онази потребност от смисъл, без който животът и всички лични постижения не носят удовлетворение и радост.

СРЕЩНАХМЕ ЛИ ХРИСТОС В СЪРЦАТА СИ? Слово за Сретение Господне

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Сега отпускаш Твоя раб, Владико,

според думата Си, с миром,

защото очите ми видяха Твоето спасение,

НЕ КАКТО ТИ ИСКАШ, А КАКТО БОГ ДАДЕ!

Автор: 
Александър Трофимов

Когато Василий Николаевич (бъдещият старец иеросхимонах Серафим Вирицки 1866-1949, канонизиран от Руската Православна църква за преподобен) се завърнал от чужби­на, на гарата в Петербург го посрещнал личният му кочияш и го откарал към дома му. На една от улици­те Василий Николаевич видял седящ на паважа селя­нин в дрипи, който високо повтарял:

Източник: 
Из книгата "Старецът иеросхимонах Серафим Вирицки"

ДУХОВНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ Слово за Неделя на Закхея

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Днес стана спасение на тоя дом” /Лука 19:9/.

Братя и сестри!