Християнин в света

Талантите - служение на любовта

Автор: 
Александра Карамихалева

Познавам не един и двама християни, които след въцърковяването си, в стремежа си да скъсат напълно с предишното си „аз” оставят досегашните си занимания, някои от които коствали им години наред обучение и усъвършенстване. Аз съм от тях. Не че клавирната музика или изобразителното изкуство са загубили кой знае колко в мое лице.

Най-ценното достояние на монашеството - интервю с архим. Йосиф, игумен на светогорския манастир "Ксиропотам"

Автор: 
Алексей Стамболов

- Ваше Високопреподобие, това не е първото Ви посещение в България. Предишния път, когато дойдохте, беше 1992 г., ако не се лъжа. Тогава Българската църква имаше проблеми с разкола, сега нещата са по-различни. Какво Ви направи впечатление този път, когато дойдохте в нашата страна?

Да гле­да­ме на всич­ко през приз­ма­та на Ис­ти­на­та, ко­я­то е Хрис­тос

Автор: 
Александра Карамихалева

- Отец Ти­хон, под ва­ше уп­рав­ле­ние са най-го­ле­ми­те в Ру­сия, а мо­же би и в це­лия пра­вос­ла­вен свят, пра­вос­лав­ни сай­то­ве и из­да­тел­с­т­во, чи­и­то из­да­ния из­ли­зат в ми­ли­о­нен ти­раж. Сам ка­зах­те, че са­мо за един ден над 10 хи­ля­ди чо­ве­ка вли­зат да че­тат рravoslavie.ru. То­ва, съг­ла­се­те се, е из­к­лю­чи­тел­но си­лен фак­тор за въз­дейс­т­вие и от тук – из­к­лю­чи­тел­но го­ля­ма от­го­вор­ност.

В досег с неоценимото богатство на живата традиция - интервю с игумен Петр (Пиголь)

Автор: 
Александра Карамихалева

Игумен Пьотър (Пиголь) възглавява от 1999 г. редакционния отдел в Издателския съвет на Московската патриаршия, а от 2002 г. е завеждащ информационно-издателския сектор на О­­­­­­­­­­­­тдела за религиозно образование и катехизация на Руската православна църква. Той е първият зам.-ректор на Руския православен университет „Св. Йоан Богослов" и е декан на Философско-богословския факултет.

Лице в лице - интервю с Черногорския и Приморски митрополит Амфилохий (Радович)

Автор: 
Александра Карамихалева

Митрополит Амфилохий (Радович) е роден на 7 януари 1938 година. Завършва семинарията “Св. Сава” в Белград и богословския университет на СПЦ в Белград. Във философския факултет на Белградския университет завършва специалност класическа филология. Продължава обучението си в Берн (Швейцария) и в Рим. По-късно в Атина защитава докторантура по теология, посветена на свети Григорий Палама. Там приема монашество и свещенически сан. Прекарва една година на Света Гора, откъдето го изпращат преподавател в Богословския университет “Св.

Представяне на книгата „Записки по православна християнска етика" на Седмицата на православната книга във Варна

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Тази година от 6 до 12 септември за 12-ти пореден път във Варна се проведе Седмицата на православната книга и научна конференция на тема "Исихастката традиция и съвременния църковен живот". Непосредствено след официалното откриване, бе представена новата книга на свещ. Йоан Карамихалев от храм „Св. София”, член на редакционния екип на сайта „Православна младеж” - "Записки по православна  християнска етика".

Лесно ли е да си Христов днес?

Автор: 
свещ. Ангел Ангелов

Богослужението е свършило. Тишината в храма поглъща не-времието на Литургията. Носи се уханието на тамян и ти си все още в плен на небесната реалност, на срещата между теб и Бога, в чудото на Евхаристийната общност. Красиво и спокойно е и само нечии стъпки се провлачват с тежест, за да те снишат и да се върнеш тук.

БЛАЖEНИ МИРОТВОРЦИТЕ - Душевният мир според „Стремеж към съвършенство” на св. Никодим Светогорец

Автор: 
Александра Карамихалева

„Придобий мирен дух и хиляди около тебе ще се спасят” (Св. Серафим Саровски)

Размисли за милостинята

Автор: 
Венцислав Николов

Срещали сме се неведнъж с бедни хора, които са искали милостиня от нас или пък са предизвиквали състрадание в нас, и без да да просят, сме им помагали. Когато, обаче, се случи да научим, че с добротата ние било злоупотребено, започваме да се колебаем в даването. Какво имам предвид под злоупотребено?

На какво се дължи нещастието ни

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Ако се замислим, ще открием, че причина за повечето ни „нещастия” са нашите погрешни очаквания. Създаваме си някаква своя представа за някого, но той ни изненадва с поведението си и ние се чувстваме излъгани; очакваме нещо служебно или в личен план, но то не става и ние сме разочаровани; случва се нещо неочаквано и ние се ядосваме и изпадаме в паника... Примерите са безброй.