Духовен живот

ДА ОТВОРИМ ДУШАТА СИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ (За синергията между Бога и човека)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

 

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ДА НЕ ГУБИМ УПОВАНИЕ НА БОГА (За това, че покаянието и молитвата побеждават унинието)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

На всеки човек му се налага в живота да се сблъсква с такова тежко душевно състояние, което на светоотечески език се нарича униние. Чувството на униние е познато едва ли не на всеки човек, обаче често под униние ние подразбираме съвсем не това, което то всъщност е.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

“КЪДЕТО СА ДВАМА ИЛИ ТРИМА СЪБРАНИ В МОЕ ИМЕ…” За църковната молитва

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Целта на живота на православния човек е да извърши обратното на това, което направил Адам в началото на човешката история. Ако праотецът е прекъснал общението с Бога, отказал се от Него, не се подчинил на Божия закон и пожелал да живее според своята воля, нашата задача е да се върнем към спасителното общение с Господа и да се възсъединим със своя Творец.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ДУХОВНАТА БРАН И ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ (За природата на помислите и борбата със стихиите на злото)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Сега ние живеем – за първи път в цялата човешка история – в епоха, която заличава границата между греха и праведността, между правдата и лъжата. Грехът се оправдава, нещо повече, между греха и праведността, между правдата и лъжата се поставя знак за равенство. Затова хората не се разкайват за греха, а нерядко още и парадират с него, като го поставят съзнателно в основата на живота.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ЗА СЪЩНОСТТА НА ГРЕХА, НЕГОВИТЕ ВИДОВЕ И СТЕПЕНИ Гордостта и пороците, пораждани от гордостта

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Всяка проява на греха се нарича порок. Но има един от тях, който в пълна степен показва самата същност на греха – това е гордостта. Преподобни Йоан Лествичник е казал впечатляващите думи: „Гордостта е отхвърляне на Бога” (Слово 23, 1). А нали грехът е също така отхвърляне на Бога. Значи, действително, в гордостта се проявява същността на греха.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М., 2017

ПОСТЪТ И МОЛИТВАТА: ПЪТЯТ НА ДУХОВНОТО ВЪЗХОЖДАНЕ (Защо светите отци отделят толкова много внимание на самопознанието)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Обстоятелството, което сякаш допринася за изтласкването на Бога от съвременния живот – това е силата на човека, неговата, както сега казват, „самодостатъчност”. Когато хората стават по-силни, намалява потребността им да се обръщат към Бога. Затова неслучайно религиозното чувство възраства тогава, когато човекът или обществото преминават през различен род драматични събития, сътресения, катаклизми.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ДА ХОДИМ ПРЕД БОЖИЕТО ЛИЦЕ (На пътя към истинската молитва)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Всеки човек в своя живот навярно е преминал през опита на молитвата. В отчайващи обстоятелства мнозина хора, дори даже и не много религиозни, обръщайки се към Бога, възкликват: „Не зная, има ли Те или не, но помогни!” Нерядко в тези думи човек влага всичките си душевни сили, защото обстоятелствата са извънредно опасни, може да става дума за живот и смърт и няма повече на кого или на какво да се надяват.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ТАЙНСТВО ЕВХАРИСТИЯ

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Църквата е Тяло Христово, а Евхаристията е главното тайнство на Църквата. Самото название „евхаристия” в превод от гръцки език означава „благодарение”. Свещеното Писание свидетелства, че при установяването на тайнството Евхаристия на Тайната вечеря „Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички”.

ЦЪРКВАТА КАТО ПОСРЕДНИК В СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Много хора, дори такива, които наричат себе си християни, заявяват: „Аз вярвам в Бога, но не ходя на църква”. Те считат Църквата за една ненужна институция, пълна с всевъзможни забрани и ограничения, изискваща твърде много от човека. „За какво са нужни тези тайнства, обреди (или както ги наричат те: „церемонии и ритуали”), канони, догми, пости и пр.” – питат подобни хора. Те казват още: „На мен не ми е нужен посредник в отношенията ми с Бога”.

Дискусия "Православната аскеза. Какъв е смисълът?", на 19 март 2019 в ателие-книжарница "Къща за птици" в София

„Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат." (Лук. 13:24)

„Бъдете будни!", „Подвизавайте се!", „Полагайте усилия!" - това са все призиви, които директно или косвено ни отправя Самият Христос, както и Неговите ученици.

Източник: 
Портал Православие.БГ и Ателие-книжарница "Къща за птици"